Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0290(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0488/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0488/2007

Keskustelut :

PV 18/02/2008 - 23
CRE 18/02/2008 - 23

Äänestykset :

PV 19/02/2008 - 6.15
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0050

Pöytäkirja
Maanantai 18. helmikuuta 2008 - Strasbourg

23. Jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäinen avunanto sekä näiden ja komission yhteistyö tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön soveltamisessa ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta [KOM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Bill Newton Dunn (A6-0488/2007)

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Bill Newton Dunn esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Véronique Mathieu (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Christopher Heaton-Harris PPE-DE-ryhmän puolesta ja Catherine Neris PSE-ryhmän puolesta.

Mairead McGuinness käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron.

Puheenvuorot: Siim Kallas ja Bill Newton Dunn.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.2.2008, kohta 6.15.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö