Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0290(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0488/2007

Ingivna texter :

A6-0488/2007

Debatter :

PV 18/02/2008 - 23
CRE 18/02/2008 - 23

Omröstningar :

PV 19/02/2008 - 6.15
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0050

Protokoll
Måndagen den 18 februari 2008 - Strasbourg

23. Ömsesidigt bistånd och samarbete mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och kommissionen vid tillämpningen av tull- och jordbrukslagstiftningen ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen [KOM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Bill Newton Dunn (A6-0488/2007)

Talare: Siim Kallas (kommissionens vice ordförande).

Bill Newton Dunn redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Véronique Mathieu (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Christopher Heaton-Harris för PPE-DE-gruppen, och Catherine Neris för PSE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Mairead McGuinness.

Talare: Siim Kallas och Bill Newton Dunn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.15 i protokollet av den 19.02.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy