Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2185(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0002/2008

Ingivna texter :

A6-0002/2008

Debatter :

PV 18/02/2008 - 26
CRE 18/02/2008 - 26

Omröstningar :

PV 19/02/2008 - 6.19
CRE 19/02/2008 - 6.19
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0053

Protokoll
Måndagen den 18 februari 2008 - Strasbourg

26. EU:s strategi för bättre marknadstillträde för europeiska företag (debatt)
CRE

Betänkande om EU:s strategi för bättre marknadstillträde för europeiska företag [2007/2185(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Ignasi Guardans Cambó (A6-0002/2008)

Ignasi Guardans Cambó redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Peter Mandelson (ledamot av kommissionen).

Talare: Silvia-Adriana Ţicău (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Corien Wortmann-Kool för PPE-DE-gruppen, Carlos Carnero González för PSE-gruppen, Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Christofer Fjellner, Leopold Józef Rutowicz och Georgios Papastamkos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zuzana Roithová, Mairead McGuinness, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk och Czesław Adam Siekierski.

Talare: Peter Mandelson och Ignasi Guardans Cambó

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.19 i protokollet av den 19.02.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy