Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 18. februar 2008 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Indsigelse mod gyldigheden af et medlems mandat
 5.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer (forlængelse af funktionsperioden)
 8.Berigtigelser
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure
 10.Det magtmisbrug, som store supermarkeder i Den Europæiske Union udøver (skriftlig erklæring)
 11.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 12.Bortfaldne skriftlige erklæringer
 13.Modtagne dokumenter
 14.Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter)
 15.Andragender
 16.Bevillingsoverførsler
 17.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 18.Arbejdsplan
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Beskyttelse af Witold Tomczaks immunitet (forhandling)
 21.Åbenhed i finansielle anliggender (forhandling)
 22.Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser (forhandling)
 23.Told- og landbrugsbestemmelserne ***I (forhandling)
 24.EF-toldkodeks ***II (forhandling)
 25.Terrorisme og rekruttering af terrorister (forhandling)
 26.Markedsadgang for EU's virksomheder (forhandling)
 27.Reform af handelsbeskyttelsesinstrumenterne (forhandling)
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (149 kb) Tilstedeværelsesliste (56 kb)    
 
Protokol (149 kb) Tilstedeværelsesliste (21 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (66 kb) 
 
Protokol (219 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (87 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik