Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 18 lutego 2008 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Spór dotyczący ważności mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
 5.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Komisja tymczasowa ds. zmian klimatycznych (przedłużenie mandatu)
 8.Sprostowania
 9.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji
 10.Ewentualne przypadki nadużywania władzy przez duże supermarkety prowadzące działalność w Unii (pisemne oświadczenie)
 11.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 12.Upadłe oświadczenia pisemne
 13.Składanie dokumentów
 14.Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)
 15.Petycje
 16.Przesunięcie środków
 17.Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu
 18.Porządek obrad
 19.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 20.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego przez Witolda Tomczaka (debata)
 21.Przejrzystość kwestii finansowych (debata)
 22.Ochrona interesów finansowych Wspólnot - Zwalczanie nadużyć - Roczne sprawozdanie za lata 2005-2006 (debata)
 23.Wzajemna pomoc i współpraca między organami administracyjnymi państw członkowskich i Komisją w zakresie stosowania przepisów prawa celnego i rolnego ***I (debata)
 24.Wspólnotowy Kodeks Celny ***II (debata)
 25.Czynniki sprzyjające wspieraniu terroryzmu i rekrutowaniu terrorystów (debata)
 26.Strategia UE na rzecz zapewnienia europejskim przedsiębiorstwom lepszego dostępu do rynków zewnętrznych (debata)
 27.Reforma instrumentów ochrony handlu (debata)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (150 kb) Lista obecności (56 kb)    
 
Protokół (151 kb) Lista obecności (21 kb) Wyniki głosowań imiennych (51 kb) 
 
Protokół (224 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowań imiennych (87 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności