Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 19 lutego 2008 r. - Strasburg

3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I. Timor Wschodni

- Marco Cappato, Marios Matsakis i Jules Maaten w imieniu grupy ALDE, w sprawie Timoru Wschodniego (B6-0079/2008)

- Pedro Guerreiro i Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Timoru Wschodniego (B6-0082/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emanuel Jardim Fernandes i Emilio Menéndez del Valle w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji w Timorze Wschodnim (B6-0086/2008)

- Brian Crowley, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki i Adam Bielan w imieniu grupy UEN, w sprawie Timoru Wschodniego (B6-0090/2008)

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke i Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Timoru Wschodniego (B6-0093/2008)

- Frithjof Schmidt i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Timoru Wschodniego (B6-0095/2008)

II. Białoruś

- Janusz Onyszkiewicz, Marios Matsakis i Jules Maaten w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji na Białorusi (B6-0081/2008)

- Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Białorusi B6-0083/2008)

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Joseph Muscat, Andres Tarand, Justas Vincas Paleckis i Genowefa Grabowska w imieniu grupy PSE, w sprawie Białorusi (B6-0087/2008)

- Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski i Inese Vaidere w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji na Białorusi (B6-0088/2008)

- José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola i Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Białorusi (B6-0091/2008)

- Elisabeth Schroedter i Milan Horáček w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie łamania praw człowieka na Białorusi (B6-0098/2008)

III. Nord-Kivu (Demokratyczna Republika Konga)   

- Frédérique Ries, Marios Matsakis, Philippe Morillon i Claire Gibault w imieniu grupy ALDE, w sprawie Nord-Kivu (B6-0080/2008)

- Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Nord-Kivu (B6-0084/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti i Elena Valenciano Martínez-Orozco w imieniu grupy PSE, w sprawie Nord-Kivu (B6-0085/2008)

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski i Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji w Nord-Kivu (B6-0089/2008)

- Jürgen Schröder, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola i Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Nord-Kivu (DRK) (B6-0094/2008)

- Marie-Hélène Aubert i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Nord-Kivu (B6-0097/2008).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności