Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0028(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0489/2007

Debaty :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Głosowanie :

PV 21/02/2008 - 4.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0063

Protokół
Wtorek, 19 lutego 2008 r. - Strasburg

5. Akredytacja i nadzór rynkowy odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu ***I - Wspólne ramy dotyczace wprowadzenia produktów do obrotu ***I - Stosowanie niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych zgodnie z prawem do obrotu w innym państwie członkowskim ***I - Oznaczenia bezpieczeństwa na produktach przeznaczonych do konsumpcji (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustalającego wymogi w zakresie akredytacji i nadzoru rynkowego odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu [COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: André Brie (A6-0491/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu [COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Christel Schaldemose (A6-0490/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych zgodnie z prawem do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającego decyzję 3052/95/WE [COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Alexander Stubb (A6-0489/2007)

Pytanie ustne (O-0009/2008) zadane przezArlene McCarthy, w imieniu komisji IMCO, do Komisji: Oznakowanie bezpieczeństwa na produktach konsumenckich (B6-0009/2008)

André Brie, Christel Schaldemose i Alexander Stubb przedstawili swoje sprawozdania.

Arlene McCarthy zadał pytanie ustne.

Głos zabrali: Andrej Vizjak (urzędujący przewodniczący Rady) i Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Helmuth Markov (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Peter Liese (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Karin Scheele (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Jan Březina (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), John Purvis (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Jacques Toubon (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Othmar Karas (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Malcolm Harbour w imieniu grupy PPE-DE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy PSE, Janelly Fourtou w imieniu grupy ALDE, Leopold Józef Rutowicz w imieniu grupy UEN, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Godfrey Bloom w imieniu grupy IND/DEM, Jean-Claude Martinez niezrzeszony, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Toine Manders i Zdzisław Zbigniew Podkański.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Kathy Sinnott, Zita Pleštinská, Mia De Vits, Frédérique Ries, Wiesław Stefan Kuc, Małgorzata Handzlik, Anna Hedh, Magor Imre Csibi, Zuzana Roithová, Manuel Medina Ortega, Anja Weisgerber i Bernadette Vergnaud.

Głos zabrali na zasadzie pytań z sali: Agnes Schierhuber i Bogdan Golik.

Głos zabrali: Andrej Vizjak, Günter Verheugen, André Brie, Christel Schaldemose i Alexander Stubb.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.2 protokołu z dnia 21.02.2008, pkt 4.3 protokołu z dnia 21.02.2008 i pkt 4.4 protokołu z dnia 21.02.2008.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11:30 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12:00.)

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Daniel Hannan, który przeprosił Przewodniczącego i zgromadzenie za swoją wypowiedź podczas posiedzenia w dniu 31.01.2008 r. (pkt 1 protokołu z dnia 31.01.2008.)(Przewodniczący przyjął to do wiadomości).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności