Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0028(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A6-0489/2007

Dezbateri :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Voturi :

PV 21/02/2008 - 4.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0063

Proces-verbal
Marţi, 19 februarie 2008 - Strasbourg

5. Acreditarea şi supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor ***I - Cadru comun pentru comercializarea produselor ***I - Aplicarea reglementărilor tehnice naţionale în cazul produselor comercializate în mod legal într-un alt stat membru ***I - Marcajul de securitate de pe produsele de consum (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerinţelor de acreditare şi supraveghere a pieţei privind comercializarea produselor [COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: André Brie (A6-0491/2007)

Raport privind propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru comun pentru comercializarea produselor [COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Christel Schaldemose (A6-0490/2007)

Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor reguli tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru şi de abrogare a Deciziei 3052/95/CE [COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Alexander Stubb (A6-0489/2007)

Întrebare orală (O-0009/2008) adresată deArlene McCarthy, în numele Comisiei IMCO, pentru Comisie: Un marcaj de siguranţă pe produsele de consum (B6-0009/2008)

André Brie, Christel Schaldemose şi Alexander Stubb şi-au prezentat rapoartele.

Arlene McCarthy a dezvoltat întrebarea orală.

Au intervenit: Andrej Vizjak (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei ).

Au intervenit: Helmuth Markov (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Peter Liese (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Karin Scheele (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Jan Březina (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), John Purvis (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Jacques Toubon (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Othmar Karas (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Malcolm Harbour, în numele Grupului PPE-DE, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului PSE, Janelly Fourtou, în numele Grupului ALDE, Leopold Józef Rutowicz, în numele Grupului UEN, Heide Rühle, în numele Grupului Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, Godfrey Bloom, în numele Grupului IND/DEM, Jean-Claude Martinez, neafiliat, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Toine Manders şi Zdzisław Zbigniew Podkański.

PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Au intervenit: Kathy Sinnott, Zita Pleštinská, Mia De Vits, Frédérique Ries, Wiesław Stefan Kuc, Małgorzata Handzlik, Anna Hedh, Magor Imre Csibi, Zuzana Roithová, Manuel Medina Ortega, Anja Weisgerber şi Bernadette Vergnaud.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Agnes Schierhuber şi Bogdan Golik.

Au intervenit: Andrej Vizjak, Günter Verheugen, André Brie, Christel Schaldemose şi Alexander Stubb.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.2 al PV din 21.02.2008, punctul 4.3 al PV din 21.02.2008 şi punctul 4.4 al PV din 21.02.2008.

(Şedinţa, suspendată la 11.30 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.00)

PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

A intervenit Daniel Hannan, care şi-a prezentat scuzele în faţa Preşedintelul şi a Adunării cu privire la afirmaţiile sale din cadrul şedinţei din 31.01.2008 (punctul 1 al PV din 31.01.2008)(Preşedintele a luat act de acestea).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate