Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0235(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0020/2008

Ingivna texter :

A6-0020/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/02/2008 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0044

Protokoll
Tisdagen den 19 februari 2008 - Strasbourg

6.9. Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (kodifierad version) [KOM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Francesco Enrico Speroni (A6-0020/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0044)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy