Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2155(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0007/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0007/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/02/2008 - 6.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0047

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο

6.12. Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του Claudio Fava (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών που υπέβαλε ο Claudio Fava [2007/2155(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A6-0007/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0047)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου