Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2185(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0002/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0002/2008

Συζήτηση :

PV 18/02/2008 - 26
CRE 18/02/2008 - 26

Ψηφοφορία :

PV 19/02/2008 - 6.19
CRE 19/02/2008 - 6.19
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0053

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο

6.19. Στρατηγική της ΕΕ για την παροχή πρόσβασης στην αγορά στις ευρωπαϊκές εταιρίες (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την εξασφάλιση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά [2007/2185(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Ignasi Guardans Cambó (A6-0002/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0053)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Ignasi Guardans Cambó (εισηγητής) προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 35, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου