Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 19. februára 2008 - Štrasburg

7. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Bill Newton Dunn - A6-0488/2007: Zuzana Roithová

Správa: Francesco Musotto - A6-0009/2008: Philip Claeys

Správa: Gérard Deprez - A6-0015/2008: Hubert Pirker, Frank Vanhecke

Správa: Ignasi Guardans Cambó - A6-0002/2008: Syed Kamall

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia