Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2275(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0029/2008

Forhandlinger :

PV 19/02/2008 - 11
CRE 19/02/2008 - 11

Afstemninger :

PV 20/02/2008 - 4.4
CRE 20/02/2008 - 4.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0058

Protokol
Tirsdag den 19. februar 2008 - Strasbourg

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

11. Lissabonstrategien - Overordnede retningslinjer for økonomiske politikker - 2008 (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Lissabonstrategien

Betænkning: Integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse (Del: de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker): Igangsætning af den nye cyklus (2008-2010) [2007/2275(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008)

Žiga Turk (formand for Rådet), Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) og Joaquín Almunia (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

Margarita Starkevičiūtė forelagde sin betænkning.

Talere: Marianne Thyssen for PPE-DE-Gruppen, Robert Goebbels for PSE-Gruppen, Bilyana Ilieva Raeva for ALDE-Gruppen, Guntars Krasts for UEN-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Sergej Kozlík, løsgænger, Klaus-Heiner Lehne, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Eoin Ryan, Mikel Irujo Amezaga, Helmuth Markov, John Whittaker, Frank Vanhecke, Cristobal Montoro Romero, Edit Herczog, Lena Ek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sahra Wagenknecht, Patrick Louis, Malcolm Harbour og Anne Van Lancker.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere: Adina-Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Kathy Sinnott, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Olle Schmidt, Wojciech Roszkowski, Lambert van Nistelrooij, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Charlotte Cederschiöld, Antolín Sánchez Presedo, Françoise Grossetête, Donata Gottardi, Gay Mitchell, Dariusz Rosati, Philip Bushill-Matthews, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Margaritis Schinas, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon, Bogusław Sonik og Reinhard Rack.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jerzy Buzek, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender og Emanuel Jardim Fernandes.

Talere: Žiga Turk, Günter Verheugen, Joaquín Almunia og Margarita Starkevičiūtė.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Esko Seppänen og Roberto Musacchio for GUE/NGL-Gruppen om bidrag til forårstopmødet i 2008 i forbindelse med Lissabonstrategien (B6-0073/2008)

- Joseph Daul, Marianne Thyssen og Klaus-Heiner Lehne for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz, Udo Bullmann og Edit Herczog for PSE-Gruppen, Bilyana Ilieva Raeva for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni og Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen og Brian Crowley for UEN-Gruppen om bidrag til forårstopmødet i 2008 i forbindelse med Lissabon-strategien (B6-0076/2008).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.3 i protokollen af 20.02.2008 og punkt 4.4 i protokollen af 20.02.2008.

(Mødet udsat kl. 20.00 og genoptaget kl. 21.00)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik