Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2275(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0029/2008

Arutelud :

PV 19/02/2008 - 11
CRE 19/02/2008 - 11

Hääletused :

PV 20/02/2008 - 4.4
CRE 20/02/2008 - 4.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0058

Protokoll
Teisipäev, 19. veebruar 2008 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

11. Lissaboni strateegia – Majanduspoliitika üldsuunised (2008) (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Lissaboni strateegia

Raport majanduskasvu ja töökohtade loomise komplekssete suuniste kohta (liikmesriikide ja ühenduse majanduspoliitika üldsuuniste osa): uue etapi käivitamine (2008–2010) [2007/2275(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008)

Žiga Turk (nõukogu eesistuja), Günter Verheugen (komisjoni asepresident) ja Joaquín Almunia (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

ISTUNGI JUHATAJA: Luisa MORGANTINI
asepresident

Margarita Starkevičiūtė tutvustas raportit.

Sõna võtsid Marianne Thyssen fraktsiooni PPE-DE nimel, Robert Goebbels fraktsiooni PSE nimel, Bilyana Ilieva Raeva fraktsiooni ALDE nimel, Guntars Krasts fraktsiooni UEN nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Sergej Kozlík (fraktsioonilise kuuluvuseta), Klaus-Heiner Lehne, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Eoin Ryan, Mikel Irujo Amezaga, Helmuth Markov, John Whittaker, Frank Vanhecke, Cristobal Montoro Romero, Edit Herczog, Lena Ek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sahra Wagenknecht, Patrick Louis, Malcolm Harbour ja Anne Van Lancker.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Adina-Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Kathy Sinnott, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Olle Schmidt, Wojciech Roszkowski, Lambert van Nistelrooij, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Charlotte Cederschiöld, Antolín Sánchez Presedo, Françoise Grossetête, Donata Gottardi, Gay Mitchell, Dariusz Rosati, Philip Bushill-Matthews, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Margaritis Schinas, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon, Bogusław Sonik ja Reinhard Rack.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jerzy Buzek, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender ja Emanuel Jardim Fernandes.

Sõna võtsid Žiga Turk, Günter Verheugen, Joaquín Almunia ja Margarita Starkevičiūtė.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Esko Seppänen ja Roberto Musacchio fraktsiooni GUE/NGL nimel: Panus Euroopa Ülemkogu 2008. aasta kevadisele kohtumisele seoses Lissaboni strateegiaga (B6-0073/2008);

- Joseph Daul, Marianne Thyssen ja Klaus-Heiner Lehne fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz, Udo Bullmann ja Edit Herczog fraktsiooni PSE nimel, Bilyana Ilieva Raeva fraktsiooni ALDE nimel, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni ja Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel: Panus Euroopa Ülemkogu 2008. aasta kevadisele kohtumisele seoses Lissaboni strateegiaga (B6-0076/2008).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.02.2008protokoll punkt 4.3 ja 20.02.2008protokoll punkt 4.4.

(Istung katkestati kell 20.00 ja jätkus kell 21.00.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika