Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2275(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0029/2008

Keskustelut :

PV 19/02/2008 - 11
CRE 19/02/2008 - 11

Äänestykset :

PV 20/02/2008 - 4.4
CRE 20/02/2008 - 4.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0058

Pöytäkirja
Tiistai 19. helmikuuta 2008 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

11. Lissabonin strategia - Kasvua ja työllisyyttä koskevat yhdennetyt suuntaviivat (2008–2010) (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Lissabonin strategia

Mietintö: Kasvua ja työllisyyttä koskevat yhdennetyt suuntaviivat (Osa: jäsenvaltioiden ja yhteisön talouspolitiikan laajat suuntaviivat): uuden syklin käynnistäminen (2008–2010) [2007/2275(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008)

Žiga Turk (neuvoston puheenjohtaja), Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) ja Joaquín Almunia (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puhetta johti
varapuhemies Luisa MORGANTINI

Margarita Starkevičiūtė esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen PPE-DE-ryhmän puolesta, Robert Goebbels PSE-ryhmän puolesta, Bilyana Ilieva Raeva ALDE-ryhmän puolesta, Guntars Krasts UEN-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sergej Kozlík, Klaus-Heiner Lehne, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Eoin Ryan, Mikel Irujo Amezaga, Helmuth Markov, John Whittaker, Frank Vanhecke, Cristobal Montoro Romero, Edit Herczog, Lena Ek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sahra Wagenknecht, Patrick Louis, Malcolm Harbour ja Anne Van Lancker.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: Adina-Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Kathy Sinnott, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Olle Schmidt, Wojciech Roszkowski, Lambert van Nistelrooij, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Charlotte Cederschiöld, Antolín Sánchez Presedo, Françoise Grossetête, Donata Gottardi, Gay Mitchell, Dariusz Rosati, Philip Bushill-Matthews, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Margaritis Schinas, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon, Bogusław Sonik ja Reinhard Rack.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jerzy Buzek, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender ja Emanuel Jardim Fernandes.

Puheenvuorot: Žiga Turk, Günter Verheugen, Joaquín Almunia ja Margarita Starkevičiūtė.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Esko Seppänen ja Roberto Musacchio GUE/NGL-ryhmän puolesta kevään 2008 Eurooppa-neuvostolle tiedotettavista Lissabonin strategiaa koskevista Euroopan parlamentin näkemyksistä (B6-0073/2008)

- Joseph Daul, Marianne Thyssen ja Klaus-Heiner Lehne PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz, Udo Bullmann ja Edit Herczog PSE-ryhmän puolesta, Bilyana Ilieva Raeva ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta kevään 2008 Eurooppa-neuvostolle tiedotettavista Euroopan parlamentin Lissabonin strategiaa koskevista näkemyksistä (B6-0076/2008).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.2.2008, kohta 4.3 ja istunnon pöytäkirja 20.2.2008, kohta 4.4.

(Istunto keskeytettiin klo 20.00 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö