Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2275(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0029/2008

Debatai :

PV 19/02/2008 - 11
CRE 19/02/2008 - 11

Balsavimas :

PV 20/02/2008 - 4.4
CRE 20/02/2008 - 4.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0058

Protokolas
Antradienis, 2008 m. vasario 19 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

11. Lisabonos strategija - Ekonominės politikos bendrosios gairės 2008–2010 m. (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Lisabonos strategija

Pranešimas dėl Integruotųjų ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairių (dalis: valstybių narių ir Bendrijos bendrosios ekonominės politikos gairės). Naujo ciklo pradžia (2008–2010 m.) [2007/2275(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008).

Žiga Turk (einantis Tarybos Pirmininko pareigas), Günter Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) ir Joaquín Almunia (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

PIRMININKAVO: Luisa MORGANTINI
Pirmininko pavaduotoja

Margarita Starkevičiūtė pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Marianne Thyssen PPE-DE frakcijos vardu, Robert Goebbels PSE frakcijos vardu, Bilyana Ilieva Raeva ALDE frakcijos vardu, Guntars Krasts UEN frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Sergej Kozlík , nepriklausomas Parlamento narys, Klaus-Heiner Lehne, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Eoin Ryan, Mikel Irujo Amezaga, Helmuth Markov, John Whittaker, Frank Vanhecke, Cristobal Montoro Romero, Edit Herczog, Lena Ek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sahra Wagenknecht, Patrick Louis, Malcolm Harbour ir Anne Van Lancker.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Adina-Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Kathy Sinnott, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Olle Schmidt, Wojciech Roszkowski, Lambert van Nistelrooij, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Charlotte Cederschiöld, Antolín Sánchez Presedo, Françoise Grossetête, Donata Gottardi, Gay Mitchell, Dariusz Rosati, Philip Bushill-Matthews, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Margaritis Schinas, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon, Bogusław Sonik ir Reinhard Rack.

Pagal „prašau žodžio“ procedūrą kalbėjo: Jerzy Buzek, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender ir Emanuel Jardim Fernandes.

Kalbėjo: Žiga Turk, Günter Verheugen, Joaquín Almunia ir Margarita Starkevičiūtė.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Esko Seppänen ir Roberto Musacchio GUE/NGL frakcijos vardu – dėl 2008 m. pavasarį vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui perduodamos nuomonės apie Lisabonos strategiją (B6-0073/2008);

- Joseph Daul, Marianne Thyssen ir Klaus-Heiner Lehne PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz, Udo Bullmann ir Edit Herczog PSE frakcijos vardu, Bilyana Ilieva Raeva ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni ir Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu – dėl 2008 m. pavasarį vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui perduodamos nuomonės apie Lisabonos strategiją (B6-0076/2008).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.3 protokolo 20.02.2008 ir punktas 4.4 protokolo 20.02.2008.

(Posėdis sustabdytas 20.00 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

Teisinė informacija - Privatumo politika