Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/2275(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A6-0029/2008

Debates :

PV 19/02/2008 - 11
CRE 19/02/2008 - 11

Balsojumi :

PV 20/02/2008 - 4.4
CRE 20/02/2008 - 4.4
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0058

Protokols
Otrdiena, 2008. gada 19. februāris - Strasbūra

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

11. Lisabonas stratēģija - Ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes 2008.–2010. gadam (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Lisabonas stratēģija.

Ziņojums par Integrētām pamatnostādnēm izaugsmei un nodarbinātībai (daļa: dalībvalstu un Kopienas ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes) – jaunā cikla uzsākšana (2008.–2010. g.) [2007/2275(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008).

Žiga Turk (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs), Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Joaquín Almunia (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

SĒDI VADA: Luisa MORGANTINI
Priekšsēdētāja vietniece

Margarita Starkevičiūtė iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen PPE-DE grupas vārdā, Robert Goebbels PSE grupas vārdā, Bilyana Ilieva Raeva ALDE grupas vārdā, Guntars Krasts UEN grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Sergej Kozlík, pie grupām nepiederošs deputāts, Klaus-Heiner Lehne, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Eoin Ryan, Mikel Irujo Amezaga, Helmuth Markov, John Whittaker, Frank Vanhecke, Cristobal Montoro Romero, Edit Herczog, Lena Ek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sahra Wagenknecht, Patrick Louis, Malcolm Harbour un Anne Van Lancker.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Adina-Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Kathy Sinnott, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Olle Schmidt, Wojciech Roszkowski, Lambert van Nistelrooij, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Charlotte Cederschiöld, Antolín Sánchez Presedo, Françoise Grossetête, Donata Gottardi, Gay Mitchell, Dariusz Rosati, Philip Bushill-Matthews, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Margaritis Schinas, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon, Bogusław Sonik un Reinhard Rack.

Saskaņā ar "catch the eye" procedūru uzstājās Jerzy Buzek, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender un Emanuel Jardim Fernandes.

Uzstājās Žiga Turk, Günter Verheugen, Joaquín Almunia un Margarita Starkevičiūtė.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Esko Seppänen un Roberto Musacchio GUE/NGL grupas vārdā - par ieguldījumu Eiropadomes 2008. gada pavasara sanāksmes darbā saistībā ar Lisabonas stratēģiju (B6-0073/2008);

- Joseph Daul, Marianne Thyssen un Klaus-Heiner Lehne PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz, Udo Bullmann un Edit Herczog PSE grupas vārdā, Bilyana Ilieva Raeva ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni un Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Brian Crowley UEN grupas vārdā - par ieguldījumu Eiropadomes 2008. gada pavasara sanāksmes darbā attiecībā uz Lisabonas stratēģiju (B6-0076/2008).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 20. februāra protokola 4.3. punkts un 2008. gada 20. februāra protokola 4.4. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.00 un atsākta plkst. 21.00.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika