Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/2275(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0029/2008

Debatten :

PV 19/02/2008 - 11
CRE 19/02/2008 - 11

Stemmingen :

PV 20/02/2008 - 4.4
CRE 20/02/2008 - 4.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0058

Notulen
Dinsdag 19 februari 2008 - Straatsburg

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

11. Lissabon-strategie - Geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid (Deel: globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Gemeenschap): Lancering van de nieuwe cyclus (2008–2010) (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Lissabon-strategie

Verslag over de geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid (Deel: globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Gemeenschap): Lancering van de nieuwe cyclus (2008–2010) [2007/2275(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008)

Žiga Turk (fungerend voorzitter van de Raad), Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie) en Joaquín Almunia (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

Margarita Starkevičiūtė leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen, namens de PPE-DE-Fractie, Robert Goebbels, namens de PSE-Fractie, Bilyana Ilieva Raeva, namens de ALDE-Fractie, Guntars Krasts, namens de UEN-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Sergej Kozlík, niet-ingeschrevene, Klaus-Heiner Lehne, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Eoin Ryan, Mikel Irujo Amezaga, Helmuth Markov, John Whittaker, Frank Vanhecke, Cristobal Montoro Romero, Edit Herczog, Lena Ek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sahra Wagenknecht, Patrick Louis, Malcolm Harbour en Anne Van Lancker.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Adina-Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Kathy Sinnott, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Olle Schmidt, Wojciech Roszkowski, Lambert van Nistelrooij, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Charlotte Cederschiöld, Antolín Sánchez Presedo, Françoise Grossetête, Donata Gottardi, Gay Mitchell, Dariusz Rosati, Philip Bushill-Matthews, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Margaritis Schinas, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon, Bogusław Sonik en Reinhard Rack.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jerzy Buzek, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender en Emanuel Jardim Fernandes.

Het woord wordt gevoerd door Žiga Turk, Günter Verheugen, Joaquín Almunia en Margarita Starkevičiūtė.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Esko Seppänen en Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie, over de inbreng op de Europese Raad van voorjaar 2008 met betrekking tot de Lissabon-strategie (B6-0073/2008);

- Joseph Daul, Marianne Thyssen en Klaus-Heiner Lehne, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, Udo Bullmann en Edit Herczog, namens de PSE-Fractie, Bilyana Ilieva Raeva, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni en Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, over de inbreng op de voorjaarszitting 2008 van de Raad met betrekking tot de strategie van Lissabon (B6-0076/2008).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 20.02.2008 en punt 4.4 van de notulen van 20.02.2008.

(De vergadering wordt om 20.00 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid