Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2275(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A6-0029/2008

Dezbateri :

PV 19/02/2008 - 11
CRE 19/02/2008 - 11

Voturi :

PV 20/02/2008 - 4.4
CRE 20/02/2008 - 4.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0058

Proces-verbal
Marţi, 19 februarie 2008 - Strasbourg

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

11. Strategia de la Lisabona - Orientări generale ale politicii economice pentru 2008 (dezbatere)
Stenograma

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Strategia de la Lisabona

Raport privind orientările integrate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (Partea: orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Comunității): lansarea noului ciclu (2008-2010) [2007/2275(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008)

Žiga Turk (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei ) şi Joaquín Almunia (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

PREZIDEAZĂ: Luisa MORGANTINI
Vicepreşedintă

Margarita Starkevičiūtė şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Marianne Thyssen, în numele Grupului PPE-DE, Robert Goebbels, în numele Grupului PSE, Bilyana Ilieva Raeva, în numele Grupului ALDE, Guntars Krasts, în numele Grupului UEN, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Ilda Figueiredo, în numele Grupului GUE/NGL, Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM, Sergej Kozlík, neafiliat, Klaus-Heiner Lehne, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Eoin Ryan, Mikel Irujo Amezaga, Helmuth Markov, John Whittaker, Frank Vanhecke, Cristobal Montoro Romero, Edit Herczog, Lena Ek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sahra Wagenknecht, Patrick Louis, Malcolm Harbour şi Anne Van Lancker.

PREZIDEAZĂ: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Au intervenit: Adina-Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Kathy Sinnott, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Olle Schmidt, Wojciech Roszkowski, Lambert van Nistelrooij, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Charlotte Cederschiöld, Antolín Sánchez Presedo, Françoise Grossetête, Donata Gottardi, Gay Mitchell, Dariusz Rosati, Philip Bushill-Matthews, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Margaritis Schinas, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon, Bogusław Sonik şi Reinhard Rack.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jerzy Buzek, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender şi Emanuel Jardim Fernandes.

Au intervenit: Žiga Turk, Günter Verheugen, Joaquín Almunia şi Margarita Starkevičiūtė.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Esko Seppänen şi Roberto Musacchio, în numele Grupului GUE/NGL, privind contribuţia la Consiliul European din primăvara anului 2008, cu privire la Strategia de la Lisabona (B6-0073/2008);

- Joseph Daul, Marianne Thyssen şi Klaus-Heiner Lehne, în numele Grupului PPE-DE, Martin Schulz, Udo Bullmann şi Edit Herczog, în numele Grupului PSE, Bilyana Ilieva Raeva, în numele Grupului ALDE, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni şi Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Brian Crowley, în numele Grupului UEN, privind contribuția la Consiliul European de primăvară 2008 în legătură cu Strategia de la Lisabona (B6-0076/2008).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.3 al PV din 20.02.2008 şi punctul 4.4 al PV din 20.02.2008.

(Şedinţa, suspendată la 20.00, a fost reluată la 21.00.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate