Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2275(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0029/2008

Rozpravy :

PV 19/02/2008 - 11
CRE 19/02/2008 - 11

Hlasovanie :

PV 20/02/2008 - 4.4
CRE 20/02/2008 - 4.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0058

Zápisnica
Utorok, 19. februára 2008 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

11. Lisabonská stratégia - Všeobecné usmernenia hospodárskej politiky na rok 2008 (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Komisie a Rady: Lisabonská stratégia

Správa Integrované usmernenia pre rast a zamestnanosť (časť: všeobecné usmernenia pre hospodárske politiky členských štátov a Spoločenstva): spustenie nového cyklu (2008 – 2010) [2007/2275(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008)

Žiga Turk (úradujúci predseda Rady), Günter Verheugen (podpredseda Komisie) a Joaquín Almunia (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsedníčka

Margarita Starkevičiūtė uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Marianne Thyssen za skupinu PPE-DE, Robert Goebbels za skupinu PSE, Bilyana Ilieva Raeva za skupinu ALDE, Guntars Krasts za skupinu UEN, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Sergej Kozlík nezávislý poslanec, Klaus-Heiner Lehne, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Eoin Ryan, Mikel Irujo Amezaga, Helmuth Markov, John Whittaker, Frank Vanhecke, Cristobal Montoro Romero, Edit Herczog, Lena Ek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sahra Wagenknecht, Patrick Louis, Malcolm Harbour a Anne Van Lancker.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Adina-Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Kathy Sinnott, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Olle Schmidt, Wojciech Roszkowski, Lambert van Nistelrooij, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Charlotte Cederschiöld, Antolín Sánchez Presedo, Françoise Grossetête, Donata Gottardi, Gay Mitchell, Dariusz Rosati, Philip Bushill-Matthews, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Margaritis Schinas, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon, Bogusław Sonik a Reinhard Rack.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jerzy Buzek, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender a Emanuel Jardim Fernandes.

Vystúpili títo poslanci: Žiga Turk, Günter Verheugen, Joaquín Almunia a Margarita Starkevičiūtė.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Esko Seppänen a Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, o príspevku k jarnému zasadnutiu Európskej rady v roku 2008 vo vzťahu k lisabonskej stratégii (B6-0073/2008);

- Joseph Daul, Marianne Thyssen a Klaus-Heiner Lehne za skupinu PPE-DE, Martin Schulz, Udo Bullmann a Edit Herczog za skupinu PSE, Bilyana Ilieva Raeva za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni a Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Brian Crowley za skupinu UEN, o príspevku k jarnému zasadnutiu Európskej rady v roku 2008 vo vzťahu k Lisabonskej stratégii (B6-0076/2008).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 20.02.2008 a bod 4.4 zápisnice zo dňa 20.02.2008.

(Rokovanie bolo prerušené o 20.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia