Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 19. veebruar 2008 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

12. Infotund (küsimused komisjonile)
Istungi stenogramm

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B6-0010/2008).

Esimene osa

Küsimus 39 (Anne E. Jensen): Lennukõlblikkuse hindamine EASA poolt

Jacques Barrot (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Anne E. Jensen ja Jörg Leichtfried.

Küsimus 40 (Jörg Leichtfried): Ettevõtete juhtide palkade läbipaistvus

Charlie McCreevy (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Jörg Leichtfried.

Küsimus 41 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Maa-aluse kiirrongitee ehitustööd Sagrada Familia katedraali ümbruses

Stavros Dimas (komisjoni liige) vastas küsimusele, samuti täiendavatele küsimustele, mille esitasid Cristina Gutiérrez-Cortines ja Maria Badia i Cutchet.

Teine osa

Küsimus 42 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Vanakreeka ja ladina keele lisamine Euroopa keeleoskuse näitajasse

Leonard Orban (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis ja Bernd Posselt.

Küsimus 43 (Bernd Posselt): Keelevähemuste toetamine

Leonard Orban vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Bernd Posselt.

Küsimus 44 (Seán Ó Neachtain): Euroopa vähemkasutatavad keeled

Leonard Orban vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Seán Ó Neachtain ja Mairead McGuinness.

Küsimusele 45 vastatakse kirjalikult.

Sõna võttis Evgeni Kirilov infotunni kulgemise kohta.

Küsimus 46 (Claude Moraes): Regionaalarengu fondid ja vähemusrühmad

Danuta Hübner (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Claude Moraes ja Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Küsimus 47 (Jim Higgins): ELi regionaalabi Iirimaale 2007–2013

Danuta Hübner vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Jim Higgins.

Küsimus 48 (Brian Crowley): ELi toetus Iirimaa rahuprotsessile

Danuta Hübner vastas küsimusele, samuti täiendavatele küsimustele, mille esitasid Seán Ó Neachtain (autori asendaja) ja Jim Higgins.

Küsimus 49 (David Martin): Rahastamine Euroopa struktuurifondidest

Danuta Hübner vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) David Martin.

Küsimustele 50 kuni 54 vastatakse kirjalikult.

Küsimus 55 (Georgios Papastamkos): Euroopa telekommunikatsioonituru reguleerimisameti loomine

Viviane Reding (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Georgios Papastamkos.

Küsimus 56 (Giovanna Corda): Kõigi kodanike juurdepääs kiirele internetiühendusele liikmesriikides

Viviane Reding vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Giovanna Corda.

Küsimus 57 (Gay Mitchell): Interneti turvalisus

Viviane Reding vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Gay Mitchell ja Mairead McGuinness.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika