Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 19. helmikuuta 2008 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

12. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
Sanatarkat istuntoselostukset

Parlamentti käsitteli komissiolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0010/2008).

Ensimmäinen osa

Kysymys 39 (Anne E. Jensen): Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) arvio lentokelpoisuudesta.

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Anne E. Jensen ja Jörg Leichtfried.

Kysymys 40 (Jörg Leichtfried): Yritysjohtajien palkkojen avoimuus.

Charlie McCreevy (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Jörg Leichtfried.

Kysymys 41 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Suurnopeusjunaradan maanalaiset kaivutyöt Sagrada Familia -temppelin lähistöllä.

Stavros Dimas (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Cristina Gutiérrez-Cortines ja Maria Badia i Cutchet.

Toinen osa

Kysymys 42 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Klassisen kreikan ja latinan sisällyttäminen eurooppalaiseen kielitaitoindikaattoriin.

Leonard Orban (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis ja Bernd Posselt.

Kysymys 43 (Bernd Posselt): Kielivähemmistöjen tukeminen.

Leonard Orban vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Bernd Posselt.

Kysymys 44 (Seán Ó Neachtain): Vähemmän käytetyt kielet Euroopassa.

Leonard Orban vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Seán Ó Neachtain ja Mairead McGuinness.

Kysymys 45: kysymykseen vastataan kirjallisesti.

Evgeni Kirilov käytti puheenvuoron kyselytunnin etenemisestä.

Kysymys 46 (Claude Moraes): Aluekehitysrahastot ja vähemmistöryhmät.

Danuta Hübner (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Claude Moraes ja Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Kysymys 47 (Jim Higgins): EU:n aluerahoitus Irlannille vuosina 2007-2013.

Danuta Hübner vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Jim Higgins.

Kysymys 48 (Brian Crowley): EU:n tuki Irlannin rauhanprosessille.

Danuta Hübner vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Seán Ó Neachtain (laatijan sijainen) ja Jim Higgins.

Kysymys 49 (David Martin): Euroopan rakennetuet.

Danuta Hübner vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti David Martin.

Kysymyksiin 50 - 54 vastataan kirjallisesti.

Kysymys 55 (Georgios Papastamkos): Euroopan telemarkkinaviranomaisen perustaminen.

Viviane Reding (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Georgios Papastamkos.

Kysymys 56 (Giovanna Corda): Laajakaistayhteyksien käyttömahdollisuus jäsenvaltioiden kansalaisille.

Viviane Reding vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Giovanna Corda.

Kysymys 57 (Gay Mitchell): Internetin turvallisuus.

Viviane Reding vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Gay Mitchell ja Mairead McGuinness.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Komissiolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö