Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2008 m. vasario 19 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

12. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
Stenograma

Parlamentas svarstė klausimus Komisijai (B6-0010/2008).

Pirma dalis

Klausimas 39 (Anne E. Jensen): Europos aviacijos saugos agentūros atliekamas tinkamumo skrydžiams vertinimas.

Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą ir į Anne E. Jensen ir Jörg Leichtfried papildomus klausimus.

Klausimas 40 (Jörg Leichtfried): Įmonių vadovų atlyginimo skaidrumas.

Charlie McCreevy (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Jörg Leichtfried papildomą klausimą.

Klausimas 41 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Požeminio greitojo traukinio bėgių tiesimo prie Sagrana Familia katedros darbai.

Stavros Dimas (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į papildomus Cristina Gutiérrez-Cortines ir Maria Badia i Cutchet klausimus.

Antra dalis

Klausimas 42 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Senosios graikų kalbos ir lotynų kalbos įtraukimas į Europos kalbų mokėjimo rodiklį.

Leonard Orban (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis ir Bernd Posselt papildomus klausimus.

Klausimas 43 (Bernd Posselt): Kalbinių mažumų skatinimas.

Leonard Orban atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt papildomą klausimą.

Klausimas 44 (Seán Ó Neachtain): Ne itin paplitusios kalbos Europoje.

Leonard Orban atsakė į klausimą ir į Seán Ó Neachtain ir Mairead McGuinness papildomus klausimus.

Į 45 klausimą bus atsakyta raštu.

Kalbėjo Evgeni Kirilov apie klausimų valandos eigą.

Klausimas 46 (Claude Moraes): Regioninės plėtros fondas ir mažumų grupės.

Danuta Hübner (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Claude Moraes ir Marie Panayotopoulos-Cassiotou papildomus klausimus.

Klausimas 47 (Jim Higgins): Regioninis Europos Sąjungos Airijai skirtas finansavimas 2007–2013 m.

Danuta Hübner atsakė į klausimą ir į Jim Higgins papildomą klausimą.

Klausimas 48 (Brian Crowley): ES parama taikos procesui Airijoje.

Danuta Hübner atsakė į klausimą ir papildomus Seán Ó Neachtain (pavaduojantis autorių) ir Jim Higgins klausimus.

Klausimas 49 (David Martin): Finansavimas pagal Europos struktūrinius fondus.

Danuta Hübner atsakė į klausimą ir į David Martin papildomą klausimą.

Į klausimus nuo 50 iki 54 bus atsakyta raštu.

Klausimas 55 (Georgios Papastamkos): Europos telekomunikacijų rinkos reguliavimo agentūros įsteigimas.

Viviane Reding (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Georgios Papastamkos papildomą klausimą.

Klausimas 56 (Giovanna Corda): Galimybė visiems piliečiams naudotis didelės spartos ryšių paslaugomis valstybėse narėse.

Viviane Reding atsakė į klausimą ir į Giovanna Corda papildomą klausimą.

Klausimas 57 (Gay Mitchell): Saugumas internete.

Viviane Reding atsakė į klausimą ir į Gay Mitchell ir Mairead McGuinness papildomus klausimus.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. Stenogramos priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.

Teisinė informacija - Privatumo politika