Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2008. gada 19. februāris - Strasbūra

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
Stenogramma

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B6-0010/2008).

Pirmā daļa

Jautājums Nr. 39 (Anne E. Jensen): Lidotspējas novērtējums, ko veic Eiropas Aviācijas drošības aģentūra.

Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Anne E. Jensen un Jörg Leichtfried.

Jautājums Nr. 40 (Jörg Leichtfried): Uzņēmuma vadītāju atalgojuma pārredzamība.

Charlie McCreevy (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Jörg Leichtfried.

Jautājums Nr. 41 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Pazemes ātrgaitas vilciena sliežu ceļa būvdarbi Sagrada Familia katedrāles tuvumā (Barselonā).

Stavros Dimas (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Cristina Gutiérrez-Cortines un Maria Badia i Cutchet.

Otrā daļa

Jautājums Nr. 42 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Sengrieķu un latīņu valodas iekļaušana Eiropas valodu prasmes rādītājos.

Leonard Orban (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis un Bernd Posselt.

Jautājums Nr. 43 (Bernd Posselt): Mazo valodu kopienu veicināšana.

Leonard Orban atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bernd Posselt.

Jautājums Nr. 44 (Seán Ó Neachtain): Eiropā mazāk izplatītās valodas.

Leonard Orban atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Seán Ó Neachtain un Mairead McGuinness.

Uz jautājumu Nr. 45 sniegs rakstisku atbildi.

Uzstājās Evgeni Kirilov par jautājumu laika norisi.

Jautājums Nr. 46 (Claude Moraes): Reģionālās attīstības fondi un mazākuma grupas.

Danuta Hübner (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Claude Moraes un Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Jautājums Nr. 47 (Jim Higgins): Eiropas Savienības reģionālais finansējums Īrijai 2007.–2013. gadam.

Danuta Hübner atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Jim Higgins.

Jautājums Nr. 48 (Brian Crowley): ES atbalsts miera procesam Īrijā.

Danuta Hübner atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Seán Ó Neachtain (aizstājot autoru) un Jim Higgins.

Jautājums Nr. 49 (David Martin): Eiropas struktūrfondu finansējums.

Danuta Hübner atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva David Martin.

Uz jautājumiem Nr. 50 līdz 54 sniegs rakstiskas atbildes.

Jautājums Nr. 55 (Georgios Papastamkos): Eiropas Telekomunikāciju tirgus regulatora izveide.

Viviane Reding (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Georgios Papastamkos.

Jautājums Nr. 56 (Giovanna Corda): Visiem dalībvalstu pilsoņiem pieejams ātrdarbīgs internets.

Viviane Reding atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Giovanna Corda.

Jautājums Nr. 57 (Gay Mitchell): Drošība internetā.

Viviane Reding atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Gay Mitchell un Mairead McGuinness.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika