Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 19 februari 2008 - Straatsburg

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

12. Vragenuur (vragen aan de Commissie)
Volledige verslagen

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0010/2008).

Eerste deel

Vraag 39 (Anne E. Jensen): De evaluatie van de veiligheid van vliegtuigen door het EASA.

Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Anne E. Jensen en Jörg Leichtfried.

Vraag 40 (Jörg Leichtfried): Transparantie bij de salarissen van managers.

Charlie McCreevy (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Jörg Leichtfried.

Vraag 41 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Werkzaamheden voor de aanleg van een ondergrondse tunnel voor de hogesnelheidstrein in de nabijheid van de Sagrada Familia.Stavros Dimas (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Cristina Gutiérrez-Cortines en Maria Badia i Cutchet.

Tweede deel

Vraag 42 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Opneming van Oudgrieks en Latijn op de Europese indicator voor talenkennis.

Leonard Orban (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis en Bernd Posselt.

Vraag 43 (Bernd Posselt): Ondersteuning van taalminderheden.

Leonard Orban beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bernd Posselt.

Vraag 44 (Seán Ó Neachtain): Minder gesproken talen in Europa.

Leonard Orban beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Seán Ó Neachtain en Mairead McGuinness.

Vraag 45 zal schriftelijk worden beantwoord.

Het woord wordt gevoerd door Evgeni Kirilov over het verloop van het vragenuur.

Vraag 46 (Claude Moraes): Regionale Ontwikkelingsfondsen en minderheden.

Danuta Hübner (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Claude Moraes en Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vraag 47 (Jim Higgins): Regionale EU-financiering voor Ierland 2007-2013.

Danuta Hübner beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Jim Higgins.

Vraag 48 (Brian Crowley): Steun van de EU ten behoeve van het vredesproces in Ierland.

Danuta Hübner beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Seán Ó Neachtain (ter vervanging van de vraagsteller) en Jim Higgins.

Vraag 49 (David Martin): Europese structuurfondsen.

Danuta Hübner beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van David Martin.

De vragen 50 t/m 54 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 55 (Georgios Papastamkos): Oprichting van een autoriteit voor de Europese telecommunicatiemarkt.

Viviane Reding (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Georgios Papastamkos.

Vraag 56 (Giovanna Corda): Toegankelijkheid van breedband in de EU-lidstaten voor alle burgers.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Giovanna Corda.

Vraag 57 (Gay Mitchell): Veilig internet.

Viviane Reding beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Gay Mitchell en Mairead McGuinness.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid