Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 19. februára 2008 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

12. Hodina otázok (pre Komisiu)
Doslovný zápis

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B6-0010/2008).

Prvá časť

Otázka č. 39 (Anne E. Jensen): Hodnotenie spôsobilosti Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva.

Jacques Barrot (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Anne E. Jensen a Jörg Leichtfried.

Otázka č. 40 (Jörg Leichtfried): Transparentnosť platov vedúcich pracovníkov podniku.

Charlie McCreevy (člen Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položil Jörg Leichtfried.

Otázka č. 41 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Práce na podzemnom úseku železničnej trate vysokorýchlostného vlaku v okolí katedrály Sagrada Familia (Svätá rodina).

Stavros Dimas (člen Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položili Cristina Gutiérrez-Cortines a Maria Badia i Cutchet.

Druhá časť

Otázka č. 42 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Začlenenie starogréčtiny a latinčiny do európskeho ukazovateľa jazykových zručností.

Leonard Orban (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis a Bernd Posselt.

Otázka č. 43 (Bernd Posselt): Podpora jazykových menšín.

Leonard Orban odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položil Bernd Posselt.

Otázka č. 44 (Seán Ó Neachtain): Menej rozšírené jazyky v Európe.

Leonard Orban odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Seán Ó Neachtain a Mairead McGuinness.

Otázka 45 bude zodpovedaná písomne.

V rozprave vystúpil Evgeni Kirilov k priebehu hodiny otázok.

Otázka č. 46 (Claude Moraes): Fondy regionálneho rozvoja a menšinové skupiny.

Danuta Hübner (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Claude Moraes a Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Otázka č. 47 (Jim Higgins): Regionálne financovanie Írska Európskou úniou na obdobie 2007 – 2013.

Danuta Hübner odpovedala na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položil Jim Higgins.

Otázka č. 48 (Brian Crowley): Podpora EÚ mierovému procesu v Írsku.

Danuta Hübner odpovedala na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položili Seán Ó Neachtain (v zastúpení autora) a Jim Higgins.

Otázka č. 49 (David Martin): Financovanie z európskych štrukturálnych fondov.

Danuta Hübner odpovedala na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil David Martin.

Otázky 50 až 54 budú zodpovedané písomne.

Otázka č. 55 (Georgios Papastamkos): Vytvorenie Regulačného orgánu európskeho telekomunikačného trhu.

Viviane Reding (členka Komisie) odpovedala na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Georgios Papastamkos.

Otázka č. 56 (Giovanna Corda): Prístup všetkých občanov členských štátov k vysokorýchlostnému pripojeniu.

Viviane Reding odpovedala na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položila Giovanna Corda.

Otázka č. 57 (Gay Mitchell): Bezpečnosť na internete.

Viviane Reding odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Gay Mitchell a Mairead McGuinness.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia