Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 19. februar 2008 - Strasbourg

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

12. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
Dobesedni zapis

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B6-0010/2008).

Prvi del

Vprašanje 39 (Anne E. Jensen): Ocene plovnosti, ki jih pripravlja Evropska agencija za varnost v letalstvu

Jacques Barrot (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Anne E. Jensen in Jörg Leichtfried.

Vprašanje 40 (Jörg Leichtfried): Preglednost pri plačah uprav podjetij

Charlie McCreevy (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Jörg Leichtfried.

Vprašanje 41 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Gradnja podzemnega dela železniške proge za visoke hitrosti v okolici katedrale Sagrada Familia

Stavros Dimas (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavili Cristina Gutiérrez-Cortines in Maria Badia i Cutchet.

Drugi del

Vprašanje 42 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Vključitev stare grščine in latinščine v evropski kazalnik jezikovnih kompetenc

Leonard Orban (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis in Bernd Posselt.

Vprašanje 43 (Bernd Posselt): Podpora jezikovnim manjšinam

Leonard Orban je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Bernd Posselt.

Vprašanje 44 (Seán Ó Neachtain): Manj razširjeni jeziki v Evropi

Leonard Orban je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Seán Ó Neachtain in Mairead McGuinness.

Na vprašanje 45 bo odgovorjeno pisno.

Govoril je Evgeni Kirilov o poteku časa za vprašanja.

Vprašanje 46 (Claude Moraes): Sklad za regionalni razvoj in manjšine

Danuta Hübner (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Claude Moraes in Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vprašanje 47 (Jim Higgins): Regionalno financiranje EU za Irsko za obdobje 2007–2013

Danuta Hübner je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Jim Higgins.

Vprašanje 48 (Brian Crowley): Podpora EU v mirovnem procesu na Irskem

Danuta Hübner je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Seán Ó Neachtain (namesto vlagatelja) in Jim Higgins.

Vprašanje 49 (David Martin): Financiranje iz evropskih strukturnih skladov

Danuta Hübner je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil David Martin.

Na vprašanja 50 do 54 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 55 (Georgios Papastamkos): Ustanovitev regulativnega organa za evropski trg telekomunikacij

Viviane Reding (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Georgios Papastamkos.

Vprašanje 56 (Giovanna Corda): Dostop vseh državljanov do visokohitrostnega interneta v državah članicah

Viviane Reding je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Giovanna Corda.

Vprašanje 57 (Gay Mitchell): Varnost na internetu

Viviane Reding je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Gay Mitchell in Mairead McGuinness.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov