Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 19 februari 2008 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

12. Frågestund (frågor till kommissionen)
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B6-0010/2008).

Första delen

Fråga 39 (Anne E. Jensen): EASA:s bedömning av luftvärdigheten.

Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Anne E. Jensen och Jörg Leichtfried.

Fråga 40 (Jörg Leichtfried): Insyn i företagsledares löner.

Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Jörg Leichtfried.

Fråga 41 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Nedgrävning av spåren för höghastighetståget (AVE) i närheten av basilikan La Sagrada Familia.

Stavros Dimas (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Cristina Gutiérrez-Cortines och Maria Badia i Cutchet.

Andra delen

Fråga 42 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Antik grekiska och latin i den europeiska indikatorn för språkkunskaper.

Leonard Orban (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis och Bernd Posselt.

Fråga 43 (Bernd Posselt): Stödet till språkminoriteter.

Leonard Orban besvarade frågan samt en följdfråga från Bernd Posselt.

Fråga 44 (Seán Ó Neachtain): Mindre använda språk i Europa.

Leonard Orban besvarade frågan samt följdfrågor från Seán Ó Neachtain och Mairead McGuinness.

Fråga 45 skulle erhålla ett skriftligt svar.

Talare: Evgeni Kirilov om genomförandet av frågestunden.

Fråga 46 (Claude Moraes): De regionala utvecklingsfonderna och minoritetsgrupper.

Danuta Hübner (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Claude Moraes och Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Fråga 47 (Jim Higgins): EU:s regionalstöd till Irland för perioden 2007-2013.

Danuta Hübner besvarade frågan samt en följdfråga från Jim Higgins.

Fråga 48 (Brian Crowley): EU:s stöd till fredsprocessen i Irland.

Danuta Hübner besvarade frågan samt följdfrågor från Seán Ó Neachtain (ersättare för författaren) och Jim Higgins.

Fråga 49 (David Martin): Finansiering via de europeiska strukturfonderna.

Danuta Hübner besvarade frågan samt en följdfråga från David Martin.

Frågorna 50-54 skulle erhålla skriftliga svar.

Fråga 55 (Georgios Papastamkos): Inrättande av en myndighet för den europeiska marknaden för telekommunikationer.

Viviane Reding (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Georgios Papastamkos.

Fråga 56 (Giovanna Corda): Tillgång till bredband för samtliga medborgare i medlemsstaterna.

Viviane Reding besvarade frågan samt en följdfråga från Giovanna Corda.

Fråga 57 (Gay Mitchell): Internetsäkerhet.

Viviane Reding besvarade frågan samt följdfrågor från Gay Mitchell och Mairead McGuinness.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy