Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2102(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0503/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0503/2007

Συζήτηση :

PV 19/02/2008 - 13
CRE 19/02/2008 - 13

Ψηφοφορία :

PV 20/02/2008 - 4.5
CRE 20/02/2008 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0059

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mechtild ROTHE
Αντιπρόεδρος

13. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κεντρική Ασία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία [2007/2102(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Cem Özdemir (A6-0503/2007)

Ο Cem Özdemir παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Josep Borrell Fontelles (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Alojz Peterle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Katrin Saks, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Samuli Pohjamo, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Charles Tannock, Jan Marinus Wiersma, Ona Juknevičienė, Wiesław Stefan Kuc, Gerard Batten, Rihards Pīks, Józef Pinior, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Roberta Alma Anastase, Vural Öger, Péter Olajos και Elisabeth Jeggle.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Czesław Adam Siekierski και Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Παρεμβαίνουν οι Benita Ferrero-Waldner και Cem Özdemir.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.02.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου