Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2102(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0503/2007

Ingivna texter :

A6-0503/2007

Debatter :

PV 19/02/2008 - 13
CRE 19/02/2008 - 13

Omröstningar :

PV 20/02/2008 - 4.5
CRE 20/02/2008 - 4.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0059

Protokoll
Tisdagen den 19 februari 2008 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Mechtild ROTHE
Vice talman

13. En EU-strategi för Centralasien (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om en EU-strategi för Centralasien [2007/2102(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cem Özdemir (A6-0503/2007)

Cem Özdemir redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talare: Josep Borrell Fontelles (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Alojz Peterle för PPE-DE-gruppen, Katrin Saks för PSE-gruppen, Samuli Pohjamo för ALDE-gruppen, Adam Bielan för UEN-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Charles Tannock, Jan Marinus Wiersma, Ona Juknevičienė, Wiesław Stefan Kuc, Gerard Batten, Rihards Pīks, Józef Pinior, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Roberta Alma Anastase, Vural Öger, Péter Olajos och Elisabeth Jeggle.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Czesław Adam Siekierski och Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Talare: Benita Ferrero-Waldner och Cem Özdemir.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.5 i protokollet av den 20.02.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy