Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 19. února 2008 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Sitauce v Gaze (předložené návrhy usnesení)
 5.Akreditace a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh ***I – Společný rámec pro uvádění výrobků na trh ***I – Uplatňování vnitrostátních technických pravidel u výrobků legálně uváděných na trh v jiném členském státě ***I – Označování bezpečnosti spotřebního zboží (rozprava)
 6.Hlasování
  
6.1.Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Izraelem s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k EU *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi ES a Egyptem s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k EU *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Expozice zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Povinné štítky a nápisy pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Svítilny zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Potlačení vysokofrekvenčního rušení zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Hladina akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.9.Evropská agentura pro životní prostředí a Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.10.Spotřební daň z tabákových výrobků (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.11.Dohoda EU/Švýcarsko o programu Společenství MEDIA 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.12.Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Claudia Favy (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.13.Žádost o ochranu parlamentní imunity pana Witolda Tomczaka (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.14.Celní kodex Společenství ***II (hlasování)
  
6.15.Vzájemná pomoc a spolupráce při používání celních a zemědělských předpisů ***I (hlasování)
  
6.16.Transparentnost ve finančních záležitostech (hlasování)
  
6.17.Ochrana finančních zájmů Společenství – boj proti podvodům – výroční zpráva 2005–2006 (hlasování)
  
6.18.Faktory, které vedou k podpoře terorismu a získávání teroristů (hlasování)
  
6.19.Strategie EU pro zlepšení přístupu evropských společností na trhy (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Rozprava o budoucnosti Evropy (rozprava)
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 11.Lisabonská strategie – Hlavní směry hospodářských politik 2008 (rozprava)
 12.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 13.Strategie EU pro Střední Asii (rozprava)
 14.Pořad jednání příštího zasedání
 15.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (227 kb) Prezenční listina (63 kb)       
 
Zápis (166 kb) Prezenční listina (23 kb) Výsledky hlasování (272 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (154 kb) 
 
Zápis (215 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (147 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (143 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí