Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Tirsdag den 19. februar 2008 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Situationen i Gaza (indgivne beslutningsforslag)
 5.Akkrediterings- og markedstilsynskrav ***I - Fælles rammer for markedsføring af produkter ***I - Anvendelse af nationale tekniske forskrifter på produkter ***I - Sikkerhedsmærkning af forbrugsvarer (forhandling)
 6.Afstemningstid
  
6.1.Protokol til Euro-Middelhavsaftalen EF/Israel *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.2.Protokol til Euro-Middelhavsaftalen EF/Egypten *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.3.Arbejdstageres eksponering for risici (elektromagnetiske felter) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.4.Lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (Kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.5.Skilte og foreskrevne påskrifter for køretøjer (Kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.6.Belysningsanordninger til bagnummerplader på køretøjer (Kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.7.Radiostøjdæmpning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (Kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.8.Støjniveau for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (Kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.9.Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.10.Punktafgifter for forarbejdet tobak (Kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.11.Aftale EF/Schweiz om fællesskabsprogrammet Media 2007 * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.12.Beskyttelse af Claudio Favas immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.13.Beskyttelse af Witold Tomczaks immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.14.EF-toldkodeks ***II (afstemning)
  
6.15.Told- og landbrugsbestemmelserne ***I (afstemning)
  
6.16.Åbenhed i finansielle anliggender (afstemning)
  
6.17.Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser (afstemning)
  
6.18.Terrorisme og rekruttering af terrorister (afstemning)
  
6.19.Markedsadgang for EU's virksomheder (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Forhandling om fremtidens Europa (forhandling)
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Lissabonstrategien - Overordnede retningslinjer for økonomiske politikker - 2008 (forhandling)
 12.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 13.En EU-strategi for Centralasien (forhandling)
 14.Dagsorden for næste møde
 15.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (221 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb)       
 
Protokol (168 kb) Tilstedeværelsesliste (23 kb) Afstemningsresultater (233 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (232 kb) 
 
Protokol (213 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (134 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (133 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik