Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 19. veebruar 2008 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Olukord Gazas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Akrediteerimine ja turujärelevalve seoses toodete turustamisega ***I – Toodete turustamise ühine raamistik ***I – Riiklike tehniliste eeskirjade kohaldamine teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate toodete suhtes ***I – Tarbekaupade turvalisusmärgistamine (arutelu)
 6.Hääletused
  
6.1.EÜ ja Iisraeli vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokoll, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist ELiga *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.2.EÜ ja Egiptuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokoll, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist ELiga *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.3.Töötajate kokkupuuted füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.4.Põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamine (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.5.Mootorsõidukite ja nende haagiste andmesildid ning kirjed (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.6.Mootorsõidukite ja nende haagiste tagumised numbritulelaternad (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.7.Põllu- või metsamajanduslike traktorite tekitatud raadiohäirete summutamine (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.8.Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite müra tase (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.9.Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamine (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.10.Tubakatoodetele kohaldatavad aktsiisid (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.11.EÜ ja Šveitsi vaheline leping programmi MEDIA 2007 kohta * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.12.Claudio Fava puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.13.Witold Tomczaki puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
6.14.Ühenduse tolliseadustik ***II (hääletus)
  
6.15.Tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide kohaldamine ***I (hääletus)
  
6.16.Läbipaistvus finantsküsimustes (hääletus)
  
6.17.Ühenduse finantshuvide kaitse – pettustevastane võitlus – 2005. ja 2006. aasta aruanded (hääletus)
  
6.18.Tegurid, mis soodustavad terrorismi toetamist ja terroristide värbamist (hääletus)
  
6.19.ELi strateegia turulepääsu tagamiseks Euroopa äriühingutele (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Arutelu Euroopa tuleviku üle (arutelu)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Lissaboni strateegia – Majanduspoliitika üldsuunised (2008) (arutelu)
 12.Infotund (küsimused komisjonile)
 13.ELi Kesk-Aasia strateegia (arutelu)
 14.Järgmise istungi päevakord
 15.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (224 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)       
 
Protokoll (170 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Hääletuste tulemused (236 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (233 kb) 
 
Protokoll (211 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (135 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (132 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika