Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 19. helmikuuta 2008 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Gazan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvä akkreditointi ja markkinavalvonta ***I - Tuotteiden kaupan pitämistä koskevat yhteiset puitteet ***I - Kansallisten teknisten määräysten soveltaminen toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin ***I - Kulutustuotteiden turvallisuusmerkinnät (keskustelu)
 6.Äänestykset
  
6.1.EY:n ja Israelin Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.2.EY:n ja Egyptin Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.3.Työntekijöiden altistuminen fysikaalisista tekijöistä aiheutuville riskeille (sähkömagneettiset kentät) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.4.Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.5.Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteiset kilvet ja merkinnät (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.6.Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimet (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.7.Maatalous- ja metsätraktoreiden aiheuttamien radiohäiriöiden poistaminen (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.8.Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden äänen taso (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.9.Euroopan ympäristökeskus ja ympäristöä koskeva Euroopan tieto- ja seurantaverkosto (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.10.Valmistettuun tupakkaan sovellettava valmistevero (kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.11.Yhteisön Media 2007 -ohjelmaa koskeva EY:n ja Sveitsin välinen sopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.12.Claudio Favan parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.13.Witold Tomczakin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.14.Yhteisön tullikoodeksi ***II (äänestys)
  
6.15.Jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäinen avunanto sekä näiden ja komission yhteistyö tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön soveltamisessa ***I (äänestys)
  
6.16.Seurattavuus taloudellisissa kysymyksissä (äänestys)
  
6.17.Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta – vuosikertomukset 2005 - 2006 (äänestys)
  
6.18.Terrorismin tukemiseen ja siihen osallistumiseen myötävaikuttavat tekijät (äänestys)
  
6.19.EU:n strategia eurooppalaisten yritysten markkinoille pääsyn varmistamiseksi (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Lissabonin strategia - Kasvua ja työllisyyttä koskevat yhdennetyt suuntaviivat (2008–2010) (keskustelu)
 12.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 13.EU:n Keski-Aasian strategia (keskustelu)
 14.Seuraavan istunnon esityslista
 15.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (227 kb) Läsnäololista (63 kb)       
 
Pöytäkirja (174 kb) Läsnäololista (23 kb) Äänestysten tulokset (236 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (233 kb) 
 
Pöytäkirja (214 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (128 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (132 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö