Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 19 februari 2008 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Situatie in Gaza (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Accreditatie en markttoezicht betreffende het in de handel brengen van producten ***I - Gemeenschappelijk kader voor het in de handel brengen van producten ***I - Toepassing van nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat legaal in de handel zijn gebracht ***I - Veiligheidsaanduidingen op consumentenproducten (debat)
 6.Stemmingen
  
6.1.Protocol bij de euromediterrane overeenkomst EG/Israël in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Protocol bij euromediterrane overeenkomst EG/Egypte in verband met toetreding van Bulgarije en Roemenië tot EU *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Blootstelling van werknemers aan risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Voorgeschreven platen en gegevens op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Achterkentekenplaatverlichting van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Onderdrukking van radiostoringen, veroorzaakt door landbouw- of bosbouwtrekkers (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Geluidsniveau op oorhoogte van bestuurders van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.9.Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en informatienetwerk (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.10.Structuur en tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.11.Overeenkomst EG/Zwitserland betreffende het communautaire programma MEDIA 2007 * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.12.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Claudio Fava (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.13.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Witold Tomczak (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.14.Communautair douanewetboek ***II (stemming)
  
6.15.Wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften ***I (stemming)
  
6.16.Transparantie in financiële aangelegenheden (stemming)
  
6.17.Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen - Fraudebestrijding - Jaarverslagen 2005-2006 (stemming)
  
6.18.Factoren die bijdragen aan het terrorisme en de werving van terroristen (stemming)
  
6.19.EU-Strategie voor markttoegang ten behoeve van Europese exporteurs (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Debat over de toekomst van Europa (debat)
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Lissabon-strategie - Geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid (Deel: globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Gemeenschap): Lancering van de nieuwe cyclus (2008–2010) (debat)
 12.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 13.Een EU-strategie voor Centraal-Azië (debat)
 14.Agenda van de volgende vergadering
 15.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (227 kb) Presentielijst (63 kb)       
 
Notulen (178 kb) Presentielijst (23 kb) Stemmingsuitslagen (304 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (233 kb) 
 
Notulen (222 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (134 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (132 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid