Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 19 lutego 2008 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Sytuacja w Gazie (złożone projekty rezolucji)
 5.Akredytacja i nadzór rynkowy odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu ***I - Wspólne ramy dotyczace wprowadzenia produktów do obrotu ***I - Stosowanie niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych zgodnie z prawem do obrotu w innym państwie członkowskim ***I - Oznaczenia bezpieczeństwa na produktach przeznaczonych do konsumpcji (debata)
 6.Głosowanie
  
6.1.Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego WE/Izrael w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego WE/Egipt w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Narażenie pracowników na ryzyko wynikające z czynników fizycznych (pola elektromagnetyczne) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Tabliczki znamionowe i oznakowanie identyfikacyjne pojazdów silnikowych i ich przyczep (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów silnikowych i ich przyczep (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych wywoływanych przez ciągniki rolnicze lub leśne (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.8.Poziom hałasu wytwarzanego przez kołowe ciągniki rolnicze lub leśne (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.9.Europejska Agencja Ochrony Środowiska oraz Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.10.Akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.11.Umowa WE/Szwajcaria w sprawie programu wspólnotowego MEDIA 2007 * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.12.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Claudio Favę (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.13.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego przez Witolda Tomczaka (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.14.Wspólnotowy Kodeks Celny ***II (głosowanie)
  
6.15.Wzajemna pomoc i współpraca między organami administracyjnymi państw członkowskich i Komisją w zakresie stosowania przepisów prawa celnego i rolnego ***I (głosowanie)
  
6.16.Przejrzystość kwestii finansowych (głosowanie)
  
6.17.Ochrona interesów finansowych Wspólnot - Zwalczanie nadużyć - Roczne sprawozdanie za lata 2005-2006 (głosowanie)
  
6.18.Czynniki sprzyjające wspieraniu terroryzmu i rekrutowaniu terrorystów (głosowanie)
  
6.19.Strategia UE na rzecz zapewnienia europejskim przedsiębiorstwom lepszego dostępu do rynków zewnętrznych (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Debata na temat przyszłości Europy (debata)
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Strategia lizbońska - zintegrowane wytyczne dotyczące wzrostu i zatrudnienia (część: ogólne wytyczne dla polityk gospodarczych państw członkowskich i Wspólnoty): rozpoczęcie nowego cyklu (2008-2010) (debata)
 12.Tura pytań (pytania do Komisji)
 13.Strategia UE dla Azji Środkowej (debata)
 14.Porządek obrad następnego posiedzenia
 15.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (222 kb) Lista obecności (63 kb)       
 
Protokół (174 kb) Lista obecności (23 kb) Wyniki głosowania (242 kb) Wyniki głosowań imiennych (154 kb) 
 
Protokół (222 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (149 kb) Wyniki głosowań imiennych (133 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności