Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 19 februarie 2008 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 4.Situaţia în Gaza (propuneri de rezoluţie depuse)
 5.Acreditarea şi supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor ***I - Cadru comun pentru comercializarea produselor ***I - Aplicarea reglementărilor tehnice naţionale în cazul produselor comercializate în mod legal într-un alt stat membru ***I - Marcajul de securitate de pe produsele de consum (dezbatere)
 6.Votare
  
6.1.Protocol la Acordul euro-mediteranean CE - Israel pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României la UE *** (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.2.Protocol la Acordul euro-mediteranean CE - Egipt pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României la UE *** (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.3.Expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.4.Instalarea de echipamente de iluminare şi semnalizare luminoasă pe tractoarele agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.5.Plăcuţele şi inscripţionările regulamentare ale autovehiculelor şi ale remorcilor (versiune codificată) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.6.Dispozitive de iluminare a plăcuţelor de înmatriculare spate ale vehiculelor cu motor şi ale remorcilor acestora (versiune codificată) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.7.Eliminarea paraziţilor radioelectrici produşi de tractoarele agricole sau forestiere (versiune codificată) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.8.Nivelul sonor al tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.9.Agenţia Europeană de Mediu şi Reţeaua europeană de informare şi observare pentru mediu (versiune codificată) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.10.Accizele aplicate tutunului prelucrat (versiune codificată) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.11.Acordul CE - Elveţia privind programul comunitar MEDIA 2007 * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.12.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare a lui Claudio Fava (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.13.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare a lui Witold Tomczak (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.14.Codul Vamal Comunitar ***II (vot)
  
6.15.Asistenţă reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol ***I (vot)
  
6.16.Transparenţa financiară (vot)
  
6.17.Protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor - Lupta împotriva fraudei - rapoartele anuale 2005 şi 2006 (vot)
  
6.18.Factorii care încurajează terorismul şi favorizează recrutarea de terorişti (vot)
  
6.19.Strategia UE de ameliorare a accesului pe pieţele externe pentru întreprinderile europene (vot)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 9.Dezbatere privind viitorul Europei (dezbatere)
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 11.Strategia de la Lisabona - Orientări generale ale politicii economice pentru 2008 (dezbatere)
 12.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 13.O strategie UE pentru Asia Centrală (dezbatere)
 14.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 15.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (232 kb) Listă de prezență (63 kb)       
 
Proces-verbal (180 kb) Listă de prezență (23 kb) Rezultatele voturilor (238 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (63 kb) 
 
Proces-verbal (221 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (135 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (133 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate