Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 19. februára 2008 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)
 4.Situácia v Gaze (predložené návrhy uznesení)
 5.Akreditácia a dohľad nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh ***I - Spoločný rámec pre uvádzanie výrobkov na trh ***I - Uplatňovanie niektorých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte ***I - Označovanie bezpečnosti na výrobkoch určených na konzumáciu (rozprava)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi ES a Izraelom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi ES a Egyptom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Montáž osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Povinné štítky a nápisy pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.6.Svetlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.7.Potlačovanie elektromagnetického rušenia spôsobovaného poľnohospodárskymi alebo lesnými traktormi (Kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.8.Hladina hluku kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.9.Európska environmentálna agentúra a Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.10.Spotrebná daň, ktorej podliehajú tabakové výrobky (kodifikované znenie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.11.Dohoda ES/Švajčiarsko o programe Spoločenstva MEDIA 2007 * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.12.Žiadosť o ochranu imunity Claudia Favu (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.13.Žiadosť o ochranu imunity Witolda Tomczaka (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.14.Colný kódex Spoločenstva ***II (hlasovanie)
  
6.15.Vzájomná pomoc medzi správnymi orgánmi členských štátov a ich spolupráca s Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach ***I (hlasovanie)
  
6.16.Transparentnosť v oblasti financií (hlasovanie)
  
6.17.Ochrana finančných záujmov Spoločenstva - boj proti podvodom - výročné správy 2005 – 2006 (hlasovanie)
  
6.18.Faktory podporujúce terorizmus a nábor teroristov (hlasovanie)
  
6.19.Stratégia EÚ na zabezpečenie prístupu na trh pre európske spoločnosti (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Rozprava o budúcnosti Európy (rozprava)
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Lisabonská stratégia - Všeobecné usmernenia hospodárskej politiky na rok 2008 (rozprava)
 12.Hodina otázok (pre Komisiu)
 13.Stratégia EÚ pre strednú Áziu (rozprava)
 14.Program rokovania na nasledujúci deň
 15.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (223 kb) Prezenčná listina (63 kb)       
 
Zápisnica (170 kb) Prezenčná listina (23 kb) Výsledky hlasovania (243 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (233 kb) 
 
Zápisnica (218 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (148 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (133 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia