Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Torek, 19. februar 2008 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)
 4.Razmere v Gazi (vloženi predlogi resolucij)
 5.Akreditacija in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ***I - Skupni okvir za trženje proizvodov ***I - Uporaba nekaterih nacionalnih tehničnih predpisov pri izdelkih, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici ***I - Označevanje varnosti na potrošniških izdelkih (razprava)
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu ES/Izrael, da se upošteva pristop Bolgarije in Romunije k EU *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.2.Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu ES/Egipt, da se upošteva pristop Bolgarije in Romunije k EU *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.3.Izpostavljenost delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.4.Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.5.Predpisane tablice in oznake za motorna in priklopna vozila (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.6.Svetilke za osvetlitev zadnje registrske tablice na motornih vozilih in njihovih priklopnikih (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.7.Preprečevanje radijskih motenj, ki jih povzročajo kmetijski ali gozdarski traktorji (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.8.Raven hrupa kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.9.Evropska agencija za okolje in Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.10.Trošarina, ki se uporablja za predelani tobak (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.11.Sporazum ES/Švica o programu Skupnosti MEDIA 2007 * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.12.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Claudia Fave (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.13.Zahteva za zaščito imunitete Witolda Tomczaka (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.14.Carinski zakonik Skupnosti ***II (glasovanje)
  
6.15.Medsebojna pomoč med upravnimi organi držav članic in sodelovanje med njimi in Komisijo pri izvajanju carinske in kmetijske zakonodaje ***I (glasovanje)
  
6.16.Preglednost pri finančnih zadevah (glasovanje)
  
6.17.Zaščita finančnih interesov Skupnosti – Boj proti goljufijam – Letni poročili 2005 in 2006 (glasovanje)
  
6.18.Dejavniki, ki spodbujajo terorizem in novačenje teroristov (glasovanje)
  
6.19.Strategija EU za olajšanje dostopa evropskim podjetjem na zunanje trge (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Razprava o prihodnosti Evrope (razprava)
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Lizbonska strategija - Širše smernice ekonomskih politik 2008-2010 (razprava)
 12.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 13.Strategija EU za Srednjo Azijo (razprava)
 14.Dnevni red naslednje seje
 15.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (225 kb) Seznam navzočih (63 kb)       
 
Zapisnik (168 kb) Seznam navzočih (23 kb) Izidi glasovanj (269 kb) Izid poimenskega glasovanja (232 kb) 
 
Zapisnik (210 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (134 kb) Izid poimenskega glasovanja (131 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov