Index 
Jegyzőkönyv
PDF 221kWORD 177k
2008. február 19., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)
 4.Gázai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.Akkreditációs és piacfelügyeleti előírások a termékek forgalmazása tekintetében ***I - A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszere ***I - Egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazása ***I - A fogyasztási cikkek biztonsági megjelölése (vita)
 6.Szavazások órája
  
6.1.Jegyzőkönyv az EK és Izrael közötti euromediterrán megállapodáshoz Bulgária és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.2.Jegyzőkönyv az EK és Egyiptom közötti euromediterrán megállapodáshoz Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.3.A munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciója ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.4.A kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok világító és fényjelző berendezéseinek elhelyezése (kodifikált változat) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.5.A gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt táblái és feliratai (kodifikált változat) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.6.A gépjárművek és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító lámpái (kodifikált változat) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.7.A mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok által előidézett rádiózavarok szűrése (kodifikált változat) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.8.A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok zajszintje (kodifikált változat) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.9.Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat (kodifikált változat) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.10.A dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adók (kodifikált változat) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.11.A Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás a MEDIA 2007 közösségi programról * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.12.Claudio Fava parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.13.Witold Tomczak parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.14.Közösségi Vámkódex ***II (szavazás)
  
6.15.A tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtás, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködése ***I (szavazás)
  
6.16.A pénzügyek átláthatósága (szavazás)
  
6.17.A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem – Éves jelentés 2005–2006 (szavazás)
  
6.18.A terrorizmust támogató és a terroristák toborzását elősegítő tényezők (szavazás)
  
6.19.Az európai vállalkozások piacra jutásának elősegítésére vonatkozó európai uniós stratégia (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Vita Európa jövőjéről (vita)
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Lisszaboni stratégia - Integrált iránymutatás a növekedésről és a foglalkoztatásról („a tagállamok és a Közösség gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó iránymutatások” c. rész): az új ciklus indítása (2008–2010) (vita)
 12.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 13.A Közép-Ázsiára vonatkozó uniós stratégia (vita)
 14.A következő ülés napirendje
 15.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Martine ROURE
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.05 órakor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról (COM(2007)0859 - C6-0001/2008 - 2007/0288(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

vélemény :

TRAN

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a természetes ásványvizek kinyeréséről és forgalmazásáról (COM(2007)0858 - C6-0005/2008 - 2007/0292(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

vélemény :

ENVI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályokról (átdolgozás) (COM(2007)0848 - C6-0006/2008 - 2007/0287(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

vélemény :

AGRI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a textiltermékek elnevezéséről (átdolgozás) (COM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

vélemény :

IMCO

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a gyógyszerekhez hozzáadható színezőanyagokról (átdolgozás) (COM(2008)0001 - C6-0026/2008 - 2008/0001(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

vélemény :

ENVI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekről (átdolgozás) (COM(2008)0003 - C6-0030/2008 - 2008/0003(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

vélemény :

ENVI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK és a 2006/12/EK irányelv és az 1013/2006/EK rendelet módosításáról (COM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD))

utalva:

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára az üvegházhatást okozó gázkibocsátásnak a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekről (COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD))

utalva:

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, ECON, INTA, REGI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról (COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD))

utalva:

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, ECON, INTA, REGI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról (COM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD))

utalva:

illetékes :

ITRE

vélemény :

AGRI, ENVI, ECON, INTA, TRAN, REGI

- Javaslat a Tanács határozatára az Indiai-óceán déli részére vonatkozó halászati megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (COM(2007)0831 - C6-0047/2008 - 2007/0285(CNS))

utalva:

illetékes :

PECH

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről (kodifikált változat) (COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

- 2006-os éves beszámoló - Európai GNSS Ellenőrzési Hatóság (N6-0002/2008 - C6-0049/2008 - 2008/2000(DEC))

utalva:

illetékes :

CONT

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második albekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról (EGT vonatkozású szöveg) (COM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

- Javaslat a Tanács rendeletére az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől 2011. december 31-ig történő alkalmazásáról, illetve az 552/97/EK és az 1933/2006/EK rendelet, valamint a 964/2007/EK és az 1100/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról (COM(2007)0857 - C6-0051/2008 - 2007/0289(CNS))

utalva:

illetékes :

INTA

vélemény :

DEVE

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználásáról (átdolgozott szöveg) (COM(2007)0736 - C6-0439/2007 - 2007/0259(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

vélemény :

ENVI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról (kodifikált változat) (COM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

vélemény :

PECH

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról (átdolgozott szöveg) (COM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

vélemény :

ITRE

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről (átdolgozás) (COM(2007)0737 - C6-0442/2007 - 2007/0257(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

vélemény :

TRAN

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról (átdolgozás) (COM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

vélemény :

PECH

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és tevékenységi statisztikájának benyújtásáról (átdolgozás) (COM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

vélemény :

PECH

- Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás - Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 1172/98/EK tanácsi rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról (COM(2007)0778 - C6-0451/2007 - 2007/0269(COD))

utalva:

illetékes :

TRAN

vélemény :

JURI

- Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás - Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról (COM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD))

utalva:

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás - Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló 2150/2002/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról (COM(2007)0777 - C6-0456/2007 - 2007/0271(COD))

utalva:

illetékes :

ENVI

vélemény :

JURI

2) a képviselők

nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke)

- Vladimír Železný, az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló Lisszaboni Szerződés egységes szerkezetbe foglalt változatának elkészítésére irányuló kérelem (0016/2008).


3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 115. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I. Kelet-Timor

- Marco Cappato, Marios Matsakis és Jules Maaten, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kelet-Timorról (B6-0079/2008)

- Pedro Guerreiro és Ilda Figueiredo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kelet-Timorról (B6-0082/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emanuel Jardim Fernandes és Emilio Menéndez del Valle, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a kelet-timori helyzetről (B6-0086/2008)

- Brian Crowley, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki és Adam Bielan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Kelet-Timorról (B6-0090/2008)

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke és Tunne Kelam, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Kelet-Timorról (B6-0093/2008)

- Frithjof Schmidt és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kelet-Timorról (B6-0095/2008)

II. Fehéroroszország

- Janusz Onyszkiewicz, Marios Matsakis és Jules Maaten, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a fehérorszországi helyzetről (B6-0081/2008)

- Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fehérorszországról B6-0083/2008)

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Joseph Muscat, Andres Tarand, Justas Vincas Paleckis és Genowefa Grabowska, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Fehérorszországról (B6-0087/2008)

- Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski és Inese Vaidere, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a fehérorszországi helyzetről (B6-0088/2008)

- José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola és Tunne Kelam, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Fehérorszországról (B6-0091/2008)

- Elisabeth Schroedter és Milan Horáček, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok fehérorszországi megsértéséről (B6-0098/2008)

III. Észak-Kivu (Kongói Demokratikus Köztársaság)   

- Frédérique Ries, Marios Matsakis, Philippe Morillon és Claire Gibault, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Észak-Kivuról (B6-0080/2008)

- Luisa Morgantini, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Észak-Kivuról (B6-0084/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti és Elena Valenciano Martínez-Orozco, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Észak-Kivuról (B6-0085/2008)

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski és Konrad Szymański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, az észak-kivui helyzetről (B6-0089/2008)

- Jürgen Schröder, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola és Charles Tannock, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, az észak-kivui helyzetről (B6-0094/2008)

- Marie-Hélène Aubert és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Észak-Kivuról (B6-0097/2008).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 142. cikkének megfelelően osztják fel.


4. Gázai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A vita lefolytatásának időpontja: 2008.01.30 (2008.01.30-i jegyzőkönyv 17. pont ).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck és Elizabeth Lynne, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a gázai helyzetről (B6-0066/2008)

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka és Eugenijus Maldeikis, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a gázai helyzetről (B6-0067/2008);

- Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir és Pierre Jonckheer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a gázai övezeti helyzetről (B6-0068/2008);

- Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira és Béatrice Patrie, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a gázai helyzetről (B6-0069/2008);

- Joseph Daul, João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Jana Hybášková, Antonio Tajani, Gay Mitchell és Tokia Saïfi, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a gázai helyzetről (B6-0071/2008);

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini és Kyriacos Triantaphyllides, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gázáról (B6-0072/2008).

Szavazás: 2008.02.21-i jegyzőkönyv 4.5. pont .


5. Akkreditációs és piacfelügyeleti előírások a termékek forgalmazása tekintetében ***I - A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszere ***I - Egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazása ***I - A fogyasztási cikkek biztonsági megjelölése (vita)

Jelentés a termékek forgalmazása tekintetében akkreditációs és piacfelügyeleti előírások megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: André Brie (A6-0491/2007)

Jelentés a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Christel Schaldemose (A6-0490/2007)

Jelentés az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Alexander Stubb (A6-0489/2007)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0009/2008) tesz fel: Arlene McCarthy, az IMCO bizottság nevében, a Bizottsághoz: A fogyasztási cikkek biztonsági jelölése (B6-0009/2008)

André Brie, Christel Schaldemose és Alexander Stubb előterjeszti a jelentéseket.

Arlene McCarthy kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Felszólal: Andrej Vizjak (a Tanács soros elnöke) és Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Helmuth Markov (az INTA bizottság véleményének előadója), Peter Liese (az ENVI bizottság véleményének előadója), Karin Scheele (az ENVI bizottság véleményének előadója), Jan Březina (az ITRE bizottság véleményének előadója), John Purvis (az ITRE bizottság véleményének előadója), Jacques Toubon (a JURI bizottság véleményének előadója), Othmar Karas (a JURI bizottság véleményének előadója), Malcolm Harbour, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Evelyne Gebhardt, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Janelly Fourtou, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Leopold Józef Rutowicz, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Heide Rühle, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Godfrey Bloom, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jean-Claude Martinez, független, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Toine Manders és Zdzisław Zbigniew Podkański.

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

Felszólal: Kathy Sinnott, Zita Pleštinská, Mia De Vits, Frédérique Ries, Wiesław Stefan Kuc, Małgorzata Handzlik, Anna Hedh, Magor Imre Csibi, Zuzana Roithová, Manuel Medina Ortega, Anja Weisgerber és Bernadette Vergnaud.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Agnes Schierhuber és Bogdan Golik.

Felszólal: Andrej Vizjak, Günter Verheugen, André Brie, Christel Schaldemose és Alexander Stubb.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.02.21-i jegyzőkönyv 4.2. pont , 2008.02.21-i jegyzőkönyv 4.3. pont és 2008.02.21-i jegyzőkönyv 4.4. pont .

(Az ülést 11.30 órakor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

Felszólal: Daniel Hannan, aki elnézést kér az elnöktől és a Parlamenttől a 2008.01.31-i ülésen tett észrevételei miatt (2008.01.31-i jegyzőkönyv 1. pont ) (az elnök ezt tudomásul veszi).


6. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


6.1. Jegyzőkönyv az EK és Izrael közötti euromediterrán megállapodáshoz Bulgária és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából [15061/2007 – COM(2007)0464 – C6-0445/2007 – 2007/0165(AVC)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0025/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0036)

A Parlament hozzájárulását adja.


6.2. Jegyzőkönyv az EK és Egyiptom közötti euromediterrán megállapodáshoz Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás jegyzőkönyvének a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra vonatkozó javaslatról [13199/2007 – C6-0438/2007 – 2007/0180(AVC)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0026/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0037)

A Parlament hozzájárulását adja.


6.3. A munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciója ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló 2004/40/EC irányelv (18. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2007)0669 – C6-0394/2007 – 2007/0230(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jan Andersson (A6-0012/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Jan Andersson (előadó) az eljárási szabályzat 131. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke).

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0038)


6.4. A kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok világító és fényjelző berendezéseinek elhelyezése (kodifikált változat) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok világító és fényjelző berendezéseinek elhelyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) [COM(2007)0192 – C6-0108/2007 – 2007/0066(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Hans-Peter Mayer (A6-0022/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Hans-Peter Mayer (előadó) az eljárási szabályzat 131. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0039)


6.5. A gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt táblái és feliratai (kodifikált változat) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt tábláiról és feliratairól, valamint elhelyezésükről és rögzítési módjukról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) [COM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Hans-Peter Mayer (A6-0016/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0040)


6.6. A gépjárművek és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító lámpái (kodifikált változat) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés gépjárművek és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító lámpáiról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) [COM(2007)0451– C6-0252/2007 – 2007/0162(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Hans-Peter Mayer (A6-0017/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0041)


6.7. A mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok által előidézett rádiózavarok szűrése (kodifikált változat) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok által előidézett rádiózavarok (elektromágneses összeférhetőség) megszüntetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) [COM(2007)0462 – C6-0256/2007 – 2007/0166(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Francesco Enrico Speroni (A6-0018/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0042)


6.8. A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok zajszintje (kodifikált változat) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok vezetőire ható zajszintről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) [COM(2007)0588 – C6-0344/2007 – 2007/0205(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Francesco Enrico Speroni (A6-0019/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0043)


6.9. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat (kodifikált változat) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált változat) [COM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Francesco Enrico Speroni (A6-0020/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0044)


6.10. A dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adók (kodifikált változat) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) [COM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Francesco Enrico Speroni (A6-0021/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0045)


6.11. A Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás a MEDIA 2007 közösségi programról * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a MEDIA 2007 közösségi programban való részvétele feltételeinek meghatározásáról szóló audiovizuális megállapodás és záróokmány aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2007)0477 – C6-0328/2007 – 2007/0171(CNS)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0046)


6.12. Claudio Fava parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés Claudio Fava kiváltságainak és mentességeinek fenntartására irányuló kérelméről [2007/2155(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A6-0007/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0047)


6.13. Witold Tomczak parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a Witold Tomczak kiváltságainak és mentességeinek fenntartására irányuló kérelemről [2007/2130(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Aloyzas Sakalas (A6-0008/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0048)


6.14. Közösségi Vámkódex ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Közösségi Vámkódex (Korszerűsített Vámkódex) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadásáról szóló tanácsi közös álláspontról [11272/6/2007 - C6-0354/2007 - 2005/0246(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Janelly Fourtou (A6-0011/2008)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2008)0049)


6.15. A tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtás, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködése ***I (szavazás)

Jelentés a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Bill Newton Dunn (A6-0488/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0050)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0050)


6.16. A pénzügyek átláthatósága (szavazás)

Jelentés a pénzügyek átláthatóságáról [2007/2141(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: José Javier Pomés Ruiz (A6-0010/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0051)


6.17. A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem – Éves jelentés 2005–2006 (szavazás)

Jelentés a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem – Éves jelentés 2005–2006 [2006/2268(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Francesco Musotto (A6-0009/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0052)


6.18. A terrorizmust támogató és a terroristák toborzását elősegítő tényezők (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament által a Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslattal a terrorizmust ösztönző és a terroristák toborzásának kedvező tényezőkről [2006/2092(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A6-0015/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva


6.19. Az európai vállalkozások piacra jutásának elősegítésére vonatkozó európai uniós stratégia (szavazás)

Jelentés az európai vállalkozások piacra jutásának elősegítésére vonatkozó európai uniós stratégiáról [2007/2185(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Ignasi Guardans Cambó (A6-0002/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0053)

Felszólalások a szavazásról:

Ignasi Guardans Cambó (előadó) a 35. bekezdéshez szóbeli módosítást terjesztett elő, melyet elfogadnak.


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Bill Newton Dunn -jelentés - A6-0488/2007: Zuzana Roithová

Francesco Musotto -jelentés - A6-0009/2008: Philip Claeys

Gérard Deprez -jelentés - A6-0015/2008: Hubert Pirker, Frank Vanhecke

Ignasi Guardans Cambó -jelentés - A6-0002/2008: Syed Kamall


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski közli, hogy nem működött a szavazógépe a Ruth Hieronymi-jelentésről - A6-0512/2007 folytatott szavazás során.


(A 12.40 órakor megszakított ülést 15.05 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

9. Vita Európa jövőjéről (vita)

Vita Európa jövőjéről Fredrik Reinfeldt svéd miniszterelnök, az Európai Tanács tagja részvételével.

Az elnök rövid nyilatkozatot tesz, melyben bemutatja a vitát, illetve üdvözli Siméon Saxe-Coburg-Gotha volt bolgár miniszterelnököt, aki a karzaton foglalt helyet.

Felszólal: Fredrik Reinfeldt, svéd miniszterelnök.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Monica Frassoni, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Hélène Goudin, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jean-Marie Le Pen, független, Gunnar Hökmark, Inger Segelström, Olle Schmidt, Ģirts Valdis Kristovskis, Carl Schlyter, Eva-Britt Svensson, Paul Marie Coûteaux, László Tőkés, Giles Chichester, Libor Rouček, Lena Ek, Konrad Szymański, Ian Hudghton, Nils Lundgren, Philip Claeys, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Henrik Lax, Christian Rovsing és Toomas Savi.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Reinhard Rack, Richard Corbett, Agnes Schierhuber, Esko Seppänen, Genowefa Grabowska, Zita Pleštinská és Ioannis Varvitsiotis.

Felszólal: Fredrik Reinfeldt.

Felszólal: Carl Schlyter a „catch the eye” eljárás lebonyolításával kapcsolatban.

A vitát berekesztik.


10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

11. Lisszaboni stratégia - Integrált iránymutatás a növekedésről és a foglalkoztatásról („a tagállamok és a Közösség gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó iránymutatások” c. rész): az új ciklus indítása (2008–2010) (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Lisszaboni stratégia

Jelentés az Integrált iránymutatás a növekedésről és a foglalkoztatásról („a tagállamok és a Közösség gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó iránymutatások” c. rész): az új ciklus indítása (2008–2010) című bizottsági közleményről [2007/2275(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008)

Žiga Turk (a Tanács soros elnöke), Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke) és Joaquín Almunia (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL: Luisa MORGANTINI
alelnök

Margarita Starkevičiūtė előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Marianne Thyssen, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Robert Goebbels, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Bilyana Ilieva Raeva, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Guntars Krasts, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ilda Figueiredo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Sergej Kozlík, független, Klaus-Heiner Lehne, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Eoin Ryan, Mikel Irujo Amezaga, Helmuth Markov, John Whittaker, Frank Vanhecke, Cristobal Montoro Romero, Edit Herczog, Lena Ek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sahra Wagenknecht, Patrick Louis, Malcolm Harbour és Anne Van Lancker.

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

Felszólal: Adina-Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Kathy Sinnott, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Olle Schmidt, Wojciech Roszkowski, Lambert van Nistelrooij, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Charlotte Cederschiöld, Antolín Sánchez Presedo, Françoise Grossetête, Donata Gottardi, Gay Mitchell, Dariusz Rosati, Philip Bushill-Matthews, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Margaritis Schinas, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon, Bogusław Sonik és Reinhard Rack.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Jerzy Buzek, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender és Emanuel Jardim Fernandes.

Felszólal: Žiga Turk, Günter Verheugen, Joaquín Almunia és Margarita Starkevičiūtė.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Esko Seppänen és Roberto Musacchio, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a 2008. évi tavaszi Európai Tanácshoz való hozzájárulásról a lisszaboni stratégia kapcsán (B6-0073/2008);

- Joseph Daul, Marianne Thyssen és Klaus-Heiner Lehne, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, Udo Bullmann és Edit Herczog, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Bilyana Ilieva Raeva, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni és Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Brian Crowley, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, az Európai Tanács 2008. tavaszi üléséhez való hozzájárulásról a lisszaboni stratégia kapcsán (B6-0076/2008).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.02.20-i jegyzőkönyv 4.3. pont és 2008.02.20-i jegyzőkönyv 4.4. pont .

(A 20.00 órakor megszakított ülést 21.00 órakor folytatják.)


ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

12. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Bizottsághoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0010/2008).

Első rész

Kérdés: 39 (Anne E. Jensen): A légialkalmasságnak az EASA általi értékelése.

Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre, illetve Anne E. Jensen és Jörg Leichtfried kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 40 (Jörg Leichtfried): A vállalatvezetők fizetéseinek átláthatósága.

Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Jörg Leichtfried kiegészítő kérdésére.

Kérdés: 41 (Cristina Gutiérrez-Cortines): A nagy sebességű vasút föld alá helyezési munkálatai a Sagrada Familia katedrális környékén.

Stavros Dimas (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Cristina Gutiérrez-Cortines és Maria Badia i Cutchet kiegészítő kérdéseire.

Második rész

Kérdés: 42 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Az ógörög és a latin bevonása a nyelvi készségek európai mutatójába.

Leonard Orban (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis és Bernd Posselt kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 43 (Bernd Posselt): A nyelvi kisebbségek támogatása.

Leonard Orban válaszol a kérdésre, illetve Bernd Posselt kiegészítő kérdésére.

Kérdés: 44 (Seán Ó Neachtain): Kevésbé elterjedt nyelvek Európában.

Leonard Orban válaszol a kérdésre, illetve Seán Ó Neachtain és Mairead McGuinness kiegészítő kérdéseire.

A 45. kérdésre írásban válaszolnak majd.

Felszólal: Evgeni Kirilov a kérdések órájának lebonyolításával kapcsolatban.

Kérdés: 46 (Claude Moraes): Regionális fejlesztési források és kisebbségi csoportok.

Danuta Hübner (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Claude Moraes és Marie Panayotopoulos-Cassiotou kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 47 (Jim Higgins): Az Európai Unió által 2007–2010-re Írország számára nyújtott regionális finanszírozások.

Danuta Hübner válaszol a kérdésre, illetve Jim Higgins kiegészítő kérdésére.

Kérdés: 48 (Brian Crowley): Az EU hozzájárulása az írországi békefolyamathoz.

Danuta Hübner válaszol a kérdésre, illetve Seán Ó Neachtain (a szerző helyettese) és Jim Higgins kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 49 (David Martin): Az európai strukturális alapokból nyújtott finanszírozások.

Danuta Hübner válaszol a kérdésre, illetve David Martin kiegészítő kérdésére.

A 50-54. kérdésekre írásban válaszolnak majd.

Kérdés: 55 (Georgios Papastamkos): Az európai távközlési piacot szabályozó hatóság létrehozása.

Viviane Reding (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Georgios Papastamkos kiegészítő kérdésére.

Kérdés: 56 (Giovanna Corda): Valamennyi állampolgár hozzáférése a nagy sebességű szolgáltatásokhoz a tagállamokban.

Viviane Reding válaszol a kérdésre, illetve Giovanna Corda kiegészítő kérdésére.

Kérdés: 57 (Gay Mitchell): Internetbiztonság.

Viviane Reding válaszol a kérdésre, illetve Gay Mitchell és Mairead McGuinness kiegészítő kérdéseire.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.


ELNÖKÖL: Mechtild ROTHE
alelnök

13. A Közép-Ázsiára vonatkozó uniós stratégia (vita)

Jelentés a Közép-Ázsiára vonatkozó uniós stratégiáról [2007/2102(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Cem Özdemir (A6-0503/2007)

Cem Özdemir előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

Felszólal: Josep Borrell Fontelles (a DEVE bizottság véleményének előadója), Alojz Peterle, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Katrin Saks, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Samuli Pohjamo, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, Jan Marinus Wiersma, Ona Juknevičienė, Wiesław Stefan Kuc, Gerard Batten, Rihards Pīks, Józef Pinior, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Roberta Alma Anastase, Vural Öger, Péter Olajos és Elisabeth Jeggle.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Czesław Adam Siekierski és Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner és Cem Özdemir.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.02.20-i jegyzőkönyv 4.5. pont .


14. A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 401.169/OJME).


15. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.50 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat