Indiċi 
Minuti
PDF 225kWORD 178k
It-Tlieta, 19 ta' Frar 2008 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)
 4.Is-Sitwazzjoni fil-Gaza (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.L-akkreditazzjoni u s-sorveljanza tas-suq fir-rigward tat-tqegħid ta' prodotti fis-suq ***I - Qafas komuni għat-tqegħid ta’ prodotti fis-suq ***I - Applikazzjoni ta' ċerti regoli tekniċi nazzjonali għal prodotti li tqiegħdu fis-suq legalment fi Stat Membru ieħor ***I - L-ittikketar tas-sigurtà fuq prodotti li jiġu kkunsmati (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju bejn il-Komunitajiet Ewropej u Iżrael biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju bejn il-KE u l-Eġittu sabiex titqies l-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.Espożizzjoni ta' ħaddiema għar-riskji ġejjin minn aġenti fiżiċi (kampi elettro-manjetiċi) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.4.Installazzjoni ta’ dwal u mezzi ta’ sinjalizzazzjoni bid-dawl fuq tratturi bir-roti għall-agrikoltura u għall-foresterija (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.5.Pjanċi u skrizzjonijiet regolamentari għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.6.Fanali tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni tan-naħa ta’ wara għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.7.Soppressjoni ta' l-interferenza tar-radju prodotti minn tratturi agrikoli u għall-foresterija (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.8.Livell ta' storbju ta' trattur bir-roti għall-agrikoltura jew għall-forestrija (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.9.Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u Netwerk Ewropew ta’ Informazzjoni u Osservazzjoni ta’ l-Ambjent (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.10.Dazju tas-sisa fuq it-tabakk manifatturat (Verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.11.Ftehim bejn il-Komunità u l-Konfederazzjoni Żvizzera MEDIA 2007 * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.12.Difiża ta' l-immunità parlamentari ta' Claudio Fava (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.13.Talba għad-difiża ta' l-immunità parlamentari tas-Sur Witold Tomczak (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.14.Kodiċi tad-Dwana tal-Komunità ***II (votazzjoni)
  
6.15.Għajnuna reċiproka u koperazzjoni bejn l-awtoritajiet amministrattivi ta' l-Istati Membri u l-Kummissjoni fl-applikazzjoni tar-regolamenti doganali u agrikoli ***I (votazzjoni)
  
6.16.Trasparenza fi kwistjonijiet finanzjarji (votazzjoni)
  
6.17.Protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunità - Il-ġlieda kontra l-frodi - Rapporti annwali 2005-2006 (votazzjoni)
  
6.18.Fatturi li jinkoraġġixxu t-terroriżmu u li jiffavorixxu r-reklutaġġ ta' terroristi (votazzjoni)
  
6.19.L-Istrateġija ta' l-UE biex tipprovdi aċċess għas-swieq għall-esportaturi Ewropej (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet tal-vot
 9.Dibattitu dwar il-futur ta' l-Ewropa (dibattitu)
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11.L-Istrateġija ta' Lisbona - il-linji gwida għat-tkabbir u l-impjieg (taqsima Orjentazzjonijiet ġenerali tal-politika ekonomika ta' l-Istati Membri u tal-Komunita): tnedija taċ-ċiklu l-ġdid (2008-2010) (dibattitu)
 12.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 13.Strateġija Ewropea fl-Ażja Ċentrali (dibattitu)
 14.Aġenda għas-seduta li jmiss
 15.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Martine ROURE
Viċi-President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 9.05.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt

1) mill-Kunsill u l-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospetti statistiċi fir-rigward tat-trasport ta' merkanzija u passiġġieri bil-baħar (Riformulazzjoni) (COM(2007)0859 - C6-0001/2008 - 2007/0288(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

TRAN

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-isfruttament u t-tqegħid fis-suq ta' ilmijiet minerali naturali (Riformulazzjoni) (COM(2007)0858 - C6-0005/2008 - 2007/0292(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli ġenerali dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni ta' nbejjed aromatizzati, xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u cocktails aromatizzati magħmula mill-prodotti ta' l-inbid (riformulazzjoni) (COM(2007)0848 - C6-0006/2008 - 2007/0287(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

AGRI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ismijiet tat-tessuti (Riformulazzjoni) (COM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

IMCO

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar materji koloranti li jistgħu jiżdiedu ma' prodotti mediċinali (Riformulazzjoni) (COM(2008)0001 - C6-0026/2008 - 2008/0001(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-oġġetti ta’ l-ikel għal użu ta’ nutriment partikolari (riformulazzjoni) (COM(2008)0003 - C6-0030/2008 - 2008/0003(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-karbonju u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE, 96/61/KE, id-Direttivi 2000/60/KE, 2001/80/KE, 2004/35/KE, 2006/12/KE u r-Regolament (KE) Nru 1013/2006 (COM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-isforz ta' l-Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra biex jonoraw l-impenji tal-Komunità għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet serra sa l-2020 (COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, ECON, INTA, REGI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE sabiex ittejjeb u twessa' s-sistema Komunitarja għall-iskambju tal-kwoti ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet serra (COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, ECON, INTA, REGI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni ta’ l-użu ta’ l-enerġija minn sorsi rinnovabbli (COM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD))

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

AGRI, ENVI, ECON, INTA, TRAN, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Ftehim tas-Sajd fin-Nofsinhar ta' l-Oċean Indjan (COM(2007)0831 - C6-0047/2008 - 2007/0285(CNS))

irreferut

responsabbli :

PECH

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' liċenzji ta' navigabbilità għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni (Verżjoni kkodifikata) (COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Annual Accounts 2006 - The European GNSS Supervisory Authority (N6-0002/2008 - C6-0049/2008 - 2008/2000(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni ta' l-interessi ta' membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri minn kumpaniji fis-sens tat-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 48 tat-Trattat, bil-għan li tagħmel dawn is-salvagwardji ekwivalenti f'kull parti tal-Komunità (Verżjoni kkodifikata) (COM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li japplika skema ta' preferenzi ġeneralizzati ta' tariffi għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2009 sal-31 ta' Diċembru 2011 u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 552/97, Nru 1933/2006 u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 964/2007 u Nru 1100/2006 (COM(2007)0857 - C6-0051/2008 - 2007/0289(CNS))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

DEVE

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu fil-magħluq ta' mikro-organiżmi modifikati ġenetikament (Riformulazzjoni) (COM(2007)0736 - C6-0439/2007 - 2007/0259(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sottomissjoni ta’ statistika nominali dwar il-qabda mill-Istati Membri li jistadu fil-grigal ta' l-Atlantiku (Riformulazzjoni) (COM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

PECH

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal- Kunsill li tikkonċerna l-proċedura Komunitarja sabiex tittejjeb it-trasparenza ta' prezzijiet tal-gass u ta' l-elettriku imposti fuq konsumaturi industrijali (Verżjoni riformulata) (COM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

ITRE

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli u n-normi ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri (riformulazzjoni) (COM(2007)0737 - C6-0442/2007 - 2007/0257(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

TRAN

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sottomissjoni ta' statistiċi nominali tas-sajd mill-Istati Membri li jistadu f'żoni li m'humiex fl-Atlantiku tat-Tramuntana (Riformulazzjoni) (COM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

PECH

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-preżentazzjoni ta' l-istatistika tal-qabda u ta' l-attività mibgħuta mill-Istati Membri li jistadu fil-Majjistral ta' l-Atlantiku (Riformulazzjoni) (COM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

PECH

- Aġġustament għall-proċedura regolatorja bi skrutinju - Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/98 dwar prospetti ta' l-istatistika rigward it-trasport ta' merkanzija bit-triq, għal dak li għandu x’jaqsam mal-ħiliet ta' twettiq mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2007)0778 - C6-0451/2007 - 2007/0269(COD))

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

JURI

- Adattament għall-proċedura regolatorja bi skrutinju - Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 dwar is-sistema Ewropea ta' kontijiet nazzjonali u reġjonali fil-Komunità rigward is-setgħat ta' implimentazzjoni mgħoddija lill-Kummissjoni (COM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI

- Aġġustament għall-proċedura regolatorja bi skrutinju - Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2150/2002 dwar l-istatistika ta' l-iskart, f'dak li jikkonċerna l-kompetenzi ta' eżekuzzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2007)0777 - C6-0456/2007 - 2007/0271(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

JURI

2) mill-Membri

dikjarazzjonijiet bil-miktub biex jiddaħħlu fir-Reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Vladimír Železný, dwar it-talba għal verżjoni konsolidata tat-Trattat ta' Lisbona li jemenda t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (0016/2008).


3. Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu, skond l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura, li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip fuq il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I. Timor tal-Lvant

- Marco Cappato, Marios Matsakis u Jules Maaten f'isem il-Grupp ALDE, dwar Timor tal-Lvant (B6-0079/2008)

- Pedro Guerreiro u Ilda Figueiredo f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar Timor tal-Lvant (B6-0082/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emanuel Jardim Fernandes u Emilio Menéndez del Valle f'isem il-Grupp PSE, dwar is-sitwazzjoni f'Timor tal-Lvant (B6-0086/2008)

- Brian Crowley, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki u Adam Bielan f'isem il-Grupp UEN, dwar Timor tal-Lvant (B6-0090/2008)

- José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke u Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar Timor tal-Lvant (B6-0093/2008)

- Frithjof Schmidt u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar Timor tal-Lvant (B6-0095/2008)

II. Belarus

- Janusz Onyszkiewicz, Marios Matsakis u Jules Maaten f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Belarus (B6-0081/2008)

- Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Belarus B6-0083/2008)

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Joseph Muscat, Andres Tarand, Justas Vincas Paleckis u Genowefa Grabowska f'isem il-Grupp PSE, dwar il-Belarus (B6-0087/2008)

- Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski u Inese Vaidere f'isem il-Grupp UEN, dwar is-sitwazzjoni fil-Belarus (B6-0088/2008)

- José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola u Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar il-Belarus (B6-0091/2008)

- Elisabeth Schroedter u Milan Horáček f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Belarus (B6-0098/2008)

III. Il-provinċja ta' Kivu tat-Tramuntana (ir-Repubblika demokratika tal-Kongo)   

- Frédérique Ries, Marios Matsakis, Philippe Morillon u Claire Gibault f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-provinċja ta' Kivu tat-Tramuntana (B6-0080/2008)

- Luisa Morgantini f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-provinċja ta' Kivu tat-Tramuntana (B6-0084/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti u Elena Valenciano Martínez-Orozco f'isem il-Grupp PSE, dwar il-provinċja ta' Kivu tat-Tramuntana(B6-0085/2008)

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski u Konrad Szymański f'isem il-Grupp UEN, dwar is-sitwazzjoni fil-provinċja ta' Kivu tat-Tramuntana (B6-0089/2008)

- Jürgen Schröder, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola u Charles Tannock f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar il-provinċja ta' Kivu tat-Tramuntana (RDC) (B6-0094/2008)

- Marie-Hélène Aubert u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-provinċja ta' Kivu tat-Tramuntana B6-0097/2008).

Il-ħin għad-diskorsi jiġi allokat skond l-Artikolu 142 tar-Regoli tal-Proċedura.


4. Is-Sitwazzjoni fil-Gaza (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Id-dibattitu sar fid-data 30.01.2008 (punt 17 tal- Minuti ta' 30.01.2008).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck u Elizabeth Lynne f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni f'Gaza (B6-0066/2008)

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka u Eugenijus Maldeikis f'isem il-Grupp UEN, dwar is-sitwazzjoni f'Gaża (B6-0067/2008);

- Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir u Pierre Jonckheer f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta’ Gaża (B6-0068/2008);

- Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira u Béatrice Patrie f'isem il-Grupp PSE, dwar is-sitwazzjoni f'Gaża (B6-0069/2008);

- Joseph Daul, João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Jana Hybášková, Antonio Tajani, Gay Mitchell u Tokia Saïfi f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar is-sitwazzjoni f'Gaża (B6-0071/2008);

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini u Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar Gaża (B6-0072/2008).

Votazzjoni: punt 4.5 tal- Minuti ta' 21.02.2008 .


5. L-akkreditazzjoni u s-sorveljanza tas-suq fir-rigward tat-tqegħid ta' prodotti fis-suq ***I - Qafas komuni għat-tqegħid ta’ prodotti fis-suq ***I - Applikazzjoni ta' ċerti regoli tekniċi nazzjonali għal prodotti li tqiegħdu fis-suq legalment fi Stat Membru ieħor ***I - L-ittikketar tas-sigurtà fuq prodotti li jiġu kkunsmati (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-ħtiġijiet għall-akkreditazzjoni u s-sorveljanza tas-suq dwar it-tqegħid ta' prodotti fis-suq [COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: André Brie (A6-0491/2007)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament u tal-Kunsill dwar qafas komuni għat-tqegħid ta’ prodotti fis-suq [COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Christel Schaldemose (A6-0490/2007)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-proċeduri dwar l-applikazzjoni ta' ċerti regoli tekniċi nazzjonali għal prodotti mqiegħda fis-suq legalment fi Stat Membru ieħor u li tirrevoka d-Deċiżjoni 3052/95/KE [COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Alexander Stubb (A6-0489/2007)

Mistoqsija orali (O-0009/2008) mressqa minnArlene McCarthy, f'isem il-Kumitat IMCO, lill-Kummissjoni: L-immarkar dwar is-sikurezza fuq il-prodotti għall-konsumaturi (B6-0009/2008)

André Brie, Christel Schaldemose u Alexander Stubb ippreżentaw ir-rapporti.

Arlene McCarthy għamlet il-mistoqsija orali.

Tkellmu: Andrej Vizjak (President fil-kariga tal-Kunsill) u Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Helmuth Markov (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Peter Liese (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Karin Scheele (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Jan Březina (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), John Purvis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Jacques Toubon (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Othmar Karas (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Malcolm Harbour f'isem il-Grupp PPE-DE, Evelyne Gebhardt f'isem il-Grupp PSE, Janelly Fourtou f'isem il-Grupp ALDE, Leopold Józef Rutowicz f'isem il-Grupp UEN, Heide Rühle f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jaromír Kohlíček f'isem il-Grupp GUE/NGL, Godfrey Bloom f'isem il-Grupp IND/DEM, Jean-Claude Martinez Membru mhux affiljat, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Toine Manders u Zdzisław Zbigniew Podkański.

IPPRESIEDA Diana WALLIS
Viċi-President

Tkellmu: Kathy Sinnott, Zita Pleštinská, Mia De Vits, Frédérique Ries, Wiesław Stefan Kuc, Małgorzata Handzlik, Anna Hedh, Magor Imre Csibi, Zuzana Roithová, Manuel Medina Ortega, Anja Weisgerber u Bernadette Vergnaud.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye": Agnes Schierhuber u Bogdan Golik.

Tkellmu: Andrej Vizjak, Günter Verheugen, André Brie, Christel Schaldemose u Alexander Stubb.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.2 tal- Minuti ta' 21.02.2008, punt 4.3 tal- Minuti ta' 21.02.2008 u punt 4.4 tal- Minuti ta' 21.02.2008 .

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.30
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)

IPPRESIEDA Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi-President

Tkellem Daniel Hannan li ppreżenta l-iskużi tiegħu lill-President u lill-Assemblea għar-rimarki li għamel waqt is-seduta tal-31.01.2008 (punt 1 tal- Minuti ta' 31.01.2008)(Il-President ħa nota ta' dan).


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa ta' l-ismijiet, fl-anness għall-minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


6.1. Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju bejn il-Komunitajiet Ewropej u Iżrael biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u l-Istat ta' Iżrael, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma’ l-Unjoni Ewropea [15061/2007 – COM(2007)0464 – C6-0445/2007 – 2007/0165(AVC)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0025/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0036)

B'hekk il-Parlament ta l-kunsens tiegħu.


6.2. Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju bejn il-KE u l-Eġittu sabiex titqies l-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokoll mal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Repubblika Għarbija ta' l-Eġittu, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija [13199/2007 – C6-0438/2007 – 2007/0180(AVC)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0026/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0037)

B'hekk il-Parlament ta l-kunsens tiegħu.


6.3. Espożizzjoni ta' ħaddiema għar-riskji ġejjin minn aġenti fiżiċi (kampi elettro-manjetiċi) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta ta' direttiva tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/40/CE rigward il-preskrizzjonijiet minimi tas-sigurtà u tas-saħħa relattivi għall-espożizzjoni ta' ħaddiema għar-riskji ġejjin minn aġenti fiżiċi (kampi elettro-manjetiċi) - (is-sbatax-il Direttiva individwali skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 16(1), tad-Direttiva 89/391/KEE) [COM(2007)0669 – C6-0394/2007 – 2007/0230(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jan Andersson (A6-0012/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Jan Andersson (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skond l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Tkellem Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0038)


6.4. Installazzjoni ta’ dwal u mezzi ta’ sinjalizzazzjoni bid-dawl fuq tratturi bir-roti għall-agrikoltura u għall-foresterija (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-installazzjoni ta’ dwal u mezzi ta’ sinjalizzazzjoni bid-dawl fuq tratturi bir-roti għall-agrikoltura u għall-foresterija (Verżjoni kkodifikata) [COM(2007)0192 – C6-0108/2007 – 2007/0066(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Hans-Peter Mayer (A6-0022/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Hans-Peter Mayer (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skond l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0039)


6.5. Pjanċi u skrizzjonijiet regolamentari għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-pjanċi u skrizzjonijiet regolamentari għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u l-post fejn jitqiegħdu u l-metodu ta’ kif jitwaħħlu (Verżjoni kkodifikata) [COM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Hans-Peter Mayer (A6-0016/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0040)


6.6. Fanali tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni tan-naħa ta’ wara għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (verżjoni kodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-fanali tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni tan-naħa ta’ wara għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (Verżjoni kkodifikata) [COM(2007)0451– C6-0252/2007 – 2007/0162(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Hans-Peter Mayer (A6-0017/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0041)


6.7. Soppressjoni ta' l-interferenza tar-radju prodotti minn tratturi agrikoli u għall-foresterija (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-soppressjoni ta’ l-interferenza tar-radju prodotta minn tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija (kompatibilità elettromanjetika) (verżjoni kodifikata) [COM(2007)0462 – C6-0256/2007 – 2007/0166(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A6-0018/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0042)


6.8. Livell ta' storbju ta' trattur bir-roti għall-agrikoltura jew għall-forestrija (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livell ta' storbju kif jinstema' mis-sewwieq ta' trattur bir-roti għall-agrikoltura jew għall-forestrija (Verżjoni kkodifikata) [COM(2007)0588 – C6-0344/2007 – 2007/0205(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A6-0019/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0043)


6.9. Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u Netwerk Ewropew ta’ Informazzjoni u Osservazzjoni ta’ l-Ambjent (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u n- Netwerk Ewropew ta’ Informazzjoni u Osservazzjoni ta’ l-Ambjent (Verżjoni kkodifikata) [COM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A6-0020/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0044)


6.10. Dazju tas-sisa fuq it-tabakk manifatturat (Verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal- Kunsill dwar l-istruttura u r-rati tad-dazju tas-sisa fuq it-tabakk manifatturat (Verżjoni kkodifikata) [COM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A6-0021/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0045)


6.11. Ftehim bejn il-Komunità u l-Konfederazzjoni Żvizzera MEDIA 2007 * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal-deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonċerna l-iffirmar ta’ Ftehim bejn il-Komunità u l-Konfederazzjoni Żvizzera fil-qasam awdjoviżiv, li jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tal-Konfederazzjoni Żvizzera fil-programm tal-Komunità MEDIA 2007, u Att Finali [COM(2007)0477 – C6-0328/2007 – 2007/0171(CNS)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0046)


6.12. Difiża ta' l-immunità parlamentari ta' Claudio Fava (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar id-Difiża ta' l-immunità parlamentari ta' Claudio Fava [2007/2155(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0007/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0047)


6.13. Talba għad-difiża ta' l-immunità parlamentari tas-Sur Witold Tomczak (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-Talba għad-difiża ta' l-immunità parlamentari tas-Sur Witold Tomczak [2007/2130(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Aloyzas Sakalas (A6-0008/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0048)


6.14. Kodiċi tad-Dwana tal-Komunità ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari rigward il-Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju (Kodiċi Doganali Modernizzat) [11272/6/2007 - C6-0354/2007 - 2005/0246(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Janelly Fourtou (A6-0011/2008)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata (P6_TA(2008)0049)


6.15. Għajnuna reċiproka u koperazzjoni bejn l-awtoritajiet amministrattivi ta' l-Istati Membri u l-Kummissjoni fl-applikazzjoni tar-regolamenti doganali u agrikoli ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda r-Regolament (KE) Nru 515/97 tal-Kunsill dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi ta' l-Istati Membri u l-koperazzjoni bejn dawn ta' l-aħħar u l-Kummissjoni biex ikun assigurat l-applikar korrett tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli [COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Bill Newton Dunn (A6-0488/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0050)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0050)


6.16. Trasparenza fi kwistjonijiet finanzjarji (votazzjoni)

Rapport dwar it-Trasparenza fi kwistjonijiet finanzjarji [2007/2141(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: José Javier Pomés Ruiz (A6-0010/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0051)


6.17. Protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunità - Il-ġlieda kontra l-frodi - Rapporti annwali 2005-2006 (votazzjoni)

Rapport dwar il-Protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunità - Il-ġlieda kontra l-frodi - Rapporti annwali 2005-2006 [2006/2268(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Francesco Musotto (A6-0009/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0052)


6.18. Fatturi li jinkoraġġixxu t-terroriżmu u li jiffavorixxu r-reklutaġġ ta' terroristi (votazzjoni)

Rapport li fih proposta ta' rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-fatturi li jinkoraġġixxu t-terroriżmu u li jiffavorixxu r-reklutaġġ ta' terroristi [2006/2092(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Gérard Deprez (A6-0015/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI

Rifjutata


6.19. L-Istrateġija ta' l-UE biex tipprovdi aċċess għas-swieq għall-esportaturi Ewropej (votazzjoni)

Rapport dwar l-Istrateġija ta' l-UE biex tipprovdi aċċess għas-swieq għall-esportaturi Ewropej [2007/2185(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Ignasi Guardans Cambó (A6-0002/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0053)

Tkellmu:

Ignasi Guardans Cambó (rapporteur) preżenta emenda orali għall-paragrafu 35 li nżammet.


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Bill Newton Dunn - A6-0488/2007: Zuzana Roithová

Rapport Francesco Musotto - A6-0009/2008: Philip Claeys

Rapport Gérard Deprez - A6-0015/2008: Hubert Pirker, Frank Vanhecke

Rapport Ignasi Guardans Cambó - A6-0002/2008: Syed Kamall


8. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski avża li l-apparat tal-votazzjoni tiegħu ma ħadimx fil-mument tal-votazzjoni dwar ir-rapport ta' Ruth Hieronymi - A6-0512/2007.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.40
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05 )

IPPRESIEDA Hans-Gert PÖTTERING
President

9. Dibattitu dwar il-futur ta' l-Ewropa (dibattitu)

Dibattitu dwar il-futur ta' l-Ewropa bil-parteċipazzjoni ta' Fredrik Reinfeldt, Prim Ministru Svediż, membru tal-Kunsill Ewropew.

Il-President għamel dikjarazzjoni qasira biex ippreżenta d-dibattitu u anke biex jagħti merħba lil Siméon Saxecobourgotski, ex Prim Ministru tal-Bulgarija li ħa postu fil-gallerija uffiċjali.

Tkellem Fredrik Reinfeldt, Prim Ministru Svediż.

Tkellmu: Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-Grupp PSE, Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, Cristiana Muscardini f'isem il-Grupp UEN, Monica Frassoni f'isem il-Grupp Verts/ALE, Francis Wurtz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Hélène Goudin f'isem il-Grupp IND/DEM, Jean-Marie Le Pen Membru mhux affiljat, Gunnar Hökmark, Inger Segelström, Olle Schmidt, Ģirts Valdis Kristovskis, Carl Schlyter, Eva-Britt Svensson, Paul Marie Coûteaux, László Tőkés, Giles Chichester, Libor Rouček, Lena Ek, Konrad Szymański, Ian Hudghton, Nils Lundgren, Philip Claeys, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Henrik Lax, Christian Rovsing u Toomas Savi.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye": Reinhard Rack, Richard Corbett, Agnes Schierhuber, Esko Seppänen, Genowefa Grabowska, Zita Pleštinská u Ioannis Varvitsiotis.

Tkellem Fredrik Reinfeldt.

Tkellem Carl Schlyter dwar l-iżvolġiment tal-proċedura «catch the eye».

Id-dibattitu ngħalaq.


10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


IPPRESIEDA Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi-President

11. L-Istrateġija ta' Lisbona - il-linji gwida għat-tkabbir u l-impjieg (taqsima Orjentazzjonijiet ġenerali tal-politika ekonomika ta' l-Istati Membri u tal-Komunita): tnedija taċ-ċiklu l-ġdid (2008-2010) (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-Istrateġija ta' Lisbona

Rapport dwar il-linji gwida għat-tkabbir u l-impjieg (taqsima Orjentazzjonijiet ġenerali tal-politika ekonomika ta' l-Istati Membri u tal-Komunita): tnedija taċ-ċiklu l-ġdid (2008-2010) [2007/2275(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008)

Žiga Turk (President fil-kariga tal-Kunsill), Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni) u Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

IPPRESIEDA Luisa MORGANTINI
Viċi-President

Margarita Starkevičiūtė ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Marianne Thyssen f'isem il-Grupp PPE-DE, Robert Goebbels f'isem il-Grupp PSE, Bilyana Ilieva Raeva f'isem il-Grupp ALDE, Guntars Krasts f'isem il-Grupp UEN, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ilda Figueiredo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-Grupp IND/DEM, Sergej Kozlík Membru mhux affiljat, Klaus-Heiner Lehne, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Eoin Ryan, Mikel Irujo Amezaga, Helmuth Markov, John Whittaker, Frank Vanhecke, Cristobal Montoro Romero, Edit Herczog, Lena Ek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sahra Wagenknecht, Patrick Louis, Malcolm Harbour u Anne Van Lancker.

IPPRESIEDA Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi-President

Tkellmu: Adina-Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Kathy Sinnott, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Olle Schmidt, Wojciech Roszkowski, Lambert van Nistelrooij, Elisa Ferreira, Anneli Jäätteenmäki, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Charlotte Cederschiöld, Antolín Sánchez Presedo, Françoise Grossetête, Donata Gottardi, Gay Mitchell, Dariusz Rosati, Philip Bushill-Matthews, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Margaritis Schinas, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon, Bogusław Sonik u Reinhard Rack.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye": Jerzy Buzek, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender u Emanuel Jardim Fernandes.

Tkellmu: Žiga Turk, Günter Verheugen, Joaquín Almunia u Margarita Starkevičiūtė.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Gabriele Zimmer, Eva-Britt Svensson, Esko Seppänen u Roberto Musacchio f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-kontribut għall-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa ta' l-2008 f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-Istrateġija ta' Liżbona (B6-0073/2008);

- Joseph Daul, Marianne Thyssen u Klaus-Heiner Lehne f'isem il-Grupp PPE-DE, Martin Schulz, Udo Bullmann u Edit Herczog f'isem il-Grupp PSE, Bilyana Ilieva Raeva f'isem il-Grupp ALDE, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni u Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Brian Crowley f'isem il-Grupp UEN, dwar il-kontribut ghall-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegha 2008 rigward l-Istrateġija ta' Liżbona (B6-0076/2008).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.3 tal- Minuti ta' 20.02.2008 u punt 4.4 tal- Minuti ta' 20.02.2008 .

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.00
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )


IPPRESIEDA Manuel António dos SANTOS
Viċi-President

12. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni (B6-0010/2008).

L-ewwel parti

Mistoqsija 39 (Anne E. Jensen): Evalwazzjoni tan-navigabilità mill-EASA.

Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Anne E. Jensen u Jörg Leichtfried.

Mistoqsija 40 (Jörg Leichtfried): Trasparenza fit-trattament tad-diriġenti ta' intrapriżi

Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Jörg Leichtfried.

Mistoqsija 41 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Kostruzzjoni taħt l-art ta' linji għall-ferrovija ta' veloċitá għolja fl-inħawi tal-Katidral tas-Sagrada Familia (BArċellona)

Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari Cristina Gutiérrez-Cortines, u Maria Badia i Cutchet.

It-tieni parti

Mistoqsija 42 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Inklużjoni tal-Grieg antik u l-Latin fl-indikatur Ewropew ta' kompetenzi lingwistiċi

Leonard Orban (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis u Bernd Posselt.

Mistoqsija 43 (Bernd Posselt): Promozzjoni ta' minoritajiet lingwistiċi

Leonard Orban wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Bernd Posselt.

Mistoqsija 44 (Seán Ó Neachtain): Lingwi inqas użati fl-Ewropa

Leonard Orban wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Seán Ó Neachtain u Mairead McGuinness.

Il-mistoqsija 45 se tingħata tweġiba bil-miktub aktar 'il quddiem.

Tkellem Evgeni Kirilov dwar il-proċedura tal-ħin tal-mistoqsijiet

Mistoqsija 46 (Claude Moraes): Fondi għall-iżvilupp reġjonali u gruppi ta' minoritajiet

Danuta Hübner (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Claude Moraes u Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Mistoqsija 47 (Jim Higgins): Finanzjamenti reġjonali ta' l-Unjoni Ewropea għall-Irlanda għall-2007-2013

Danuta Hübner wieġbet għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Jim Higgins.

Mistoqsija 48 (Brian Crowley): Appoġġ ta' l-UE għall-proċess ta' paċi fl-Irlanda

Danuta Hübner wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Seán Ó Neachtain (f'isem l-awtur) u Jim Higgins.

Mistoqsija 49 (David Martin): Finanzjament mill-Fondi Strutturali Ewropej.

Danuta Hübner wieġbet għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' David Martin.

Il-mistoqsijiet minn 50 sa 54 se jingħataw tweġiba bil-miktub.

Mistoqsija 55 (Georgios Papastamkos): Twaqqif ta' Awtorità għar-Regolamentazzjoni tas-Suq Ewropew tat-Telekomunikazzjonijiet

Viviane Reding (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Georgios Papastamkos.

Mistoqsija 56 (Giovanna Corda): Aċċess għall-internet b'veloċità għolja għaċ-ċittadini kollha fl-Istati Membri

Viviane Reding wieġbet għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Giovanna Corda.

Mistoqsija 57 (Gay Mitchell): Sigurtà fuq l-Internet

Viviane Reding wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Gay Mitchell u Mairead McGuinness.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kummissjoni ntemm.


IPPRESIEDA Mechtild ROTHE
Viċi-President

13. Strateġija Ewropea fl-Ażja Ċentrali (dibattitu)

Rapport dwar l-istrateġija Ewropea fl-Ażja Ċentrali [2007/2102(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Cem Özdemir (A6-0503/2007)

Cem Özdemir ippreżenta r-rapport.

Tkellem Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Josep Borrell Fontelles (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Alojz Peterle f'isem il-Grupp PPE-DE, Katrin Saks f'isem il-Grupp PSE, Samuli Pohjamo f'isem il-Grupp ALDE, Adam Bielan f'isem il-Grupp UEN, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp IND/DEM, Charles Tannock, Jan Marinus Wiersma, Ona Juknevičienė, Wiesław Stefan Kuc, Gerard Batten, Rihards Pīks, Józef Pinior, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Roberta Alma Anastase, Vural Öger, Péter Olajos u Elisabeth Jeggle.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye": Czesław Adam Siekierski u Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Tkellmu: Benita Ferrero-Waldner u Cem Özdemir.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.5 tal- Minuti ta' 20.02.2008 .


14. Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 401.169/OJME).


15. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.50.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza