Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2286(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0013/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0013/2008

Συζήτηση :

PV 20/02/2008 - 3
CRE 20/02/2008 - 3

Ψηφοφορία :

PV 20/02/2008 - 4.1
CRE 20/02/2008 - 4.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0055

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο

4.1. Συνθήκη της Λισαβόνας (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας [2007/2286(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Richard Corbett και Íñigo Méndez de Vigo (A6-0013/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0055)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Richard Corbett (εισηγητής) επί της τροπολογίας 29 η οποία εφαρμόζεται στην παράγραφο 2, στοιχείο γ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου