Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 20 februari 2008 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

4. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


4.1. Lissabonfördraget (omröstning)

4.2. Folk- och bostadsräkningar ***I (omröstning)

4.3. Lissabonstrategin (omröstning)

4.4. Riktlinjerna för den allmänna ekonomiska politiken 2008 (omröstning)

4.5. En EU-strategi för Centralasien (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy