Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 20 februari 2008 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

5. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Richard Corbett och Íñigo Méndez de Vigo - A6-0013/2008: Frank Vanhecke, Syed Kamall, Daniel Hannan och Hannu Takkula

Lissabonstrategin: Zita Pleštinská, Ivo Strejček, Othmar Karas, Hubert Pirker, Nirj Deva och Ewa Tomaszewska

Betänkande Margarita Starkevičiūtė - A6-0029/2008: Ivo Strejček, Philip Claeys och Koenraad Dillen

Betänkande Cem Özdemir - A6-0503/2007: Czesław Adam Siekierski

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy