Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 20. února 2008 - Štrasburk

6. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Zpráva Richard Corbett a Íñigo Méndez de Vigo - A6-0013/2008:

Fernand Le Rachinel oznámil, že jeho hlasovací zařízení nefungovalo při závěrečném hlasování;

členové skupiny GUE/NGL, jejichž jména nejsou uvedena v příloze „Výsledky jmenovitého hlasování“, se zdrželi hlasování o pozměňovacích návrzích 1 až 22, které předložila skupina IND/DEM.

Právní upozornění - Ochrana soukromí