Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 20. februar 2008 - Strasbourg

6. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Betænkning: Richard Corbett og Íñigo Méndez de Vigo - A6-0013/2008:

Fernand Le Rachinel havde meddelt, at hans afstemningsanlæg ikke havde fungeret under den endelige afstemning.

De medlemmer af GUE/NGL-Gruppen, hvis navne ikke står i bilaget «Resultat af afstemningerne ved navneopråb», havde afholdt sig fra at stemme om ændringsforslag 1 til 22 fra IND/DEM-Gruppen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik