Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 20. februára 2008 - Štrasburg

6. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Správa: Richard Corbett a Íñigo Méndez de Vigo - A6-0013/2008:

Fernand Le Rachinel oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo počas záverečného hlasovania.

Členovia skupiny GUE/NGL, ktorých mená nie sú v prílohe „Výsledky hlasovania podľa mien“, sa zdržali hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 1 až 22, ktoré predložila skupina IND/DEM.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia