Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 20 februari 2008 - Strasbourg

6. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Betänkande Richard Corbett och Íñigo Méndez de Vigo - A6-0013/2008:

Fernand Le Rachinel hade låtit meddela att hans omröstningsapparat inte hade fungerat under slutomröstningen:

ledamöter av GUE/NGL-gruppen, vars namn inte fanns med i bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”, lade ner sin röster om ändringsförslag 1-22 som hade lagts fram av IND/DEM-gruppen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy