Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2271(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0462/2007

Внесени текстове :

A6-0462/2007

Разисквания :

PV 20/02/2008 - 8
CRE 20/02/2008 - 8

Гласувания :

PV 21/02/2008 - 4.1
CRE 21/02/2008 - 4.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0060

Протокол
Сряда, 20 февруари 2008 г. - Страсбург

8. Двадесет и трети годишен доклад на Комисията относно упражняването на контрол на прилагането на правото на Общността (разискване)
CRE

Доклад относно Двадесет и третия годишен доклад на Комисията относно упражняването на контрол на прилагането на правото на Общността [2006/2271(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

Monica Frassoni представи доклада.

Изказаха се: Janez Lenarčič (действащ председател на Съвета) и Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Diana Wallis (докладчик по становището на комисията PETI), Marie Panayotopoulos-Cassiotou, от името на групата PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата PSE, Diana Wallis, от името на групата ALDE, Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, Bert Doorn, Manuel Medina Ortega, Margrete Auken и Tadeusz Zwiefka.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Reinhard Rack, Katalin Lévai, Wiesław Stefan Kuc и Jens-Peter Bonde.

Изказаха се: Janez Lenarčič, Günter Verheugen и Monica Frassoni.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.1 от протокола от 21.02.2008.

Правна информация - Политика за поверителност