Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2271(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0462/2007

Ingivna texter :

A6-0462/2007

Debatter :

PV 20/02/2008 - 8
CRE 20/02/2008 - 8

Omröstningar :

PV 21/02/2008 - 4.1
CRE 21/02/2008 - 4.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0060

Protokoll
Onsdagen den 20 februari 2008 - Strasbourg

8. Kontroll av gemenskapsrättens tillämpning 2005 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om kommissionens tjugotredje årsrapport om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (2005) [2006/2271(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

Monica Frassoni redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) och Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Talare: Diana Wallis (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Marie Panayotopoulos-Cassiotou för PPE-DE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för PSE-gruppen, Diana Wallis för ALDE-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Bert Doorn, Manuel Medina Ortega, Margrete Auken och Tadeusz Zwiefka.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Reinhard Rack, Katalin Lévai, Wiesław Stefan Kuc och Jens-Peter Bonde.

Talare: Janez Lenarčič, Günter Verheugen och Monica Frassoni.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.1 i protokollet av den 21.02.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy